Αριστοτέλης: Ενεργοποίηση Απεργιακού Ταμείου-Εγγραφές στο σύλλογο μας για όσους/ες δεν έχουν οικονομικά τακτοποιηθεί Πέμπτη 23/3 και Τετάρτη 29/3 από 1.30μμ-2.30 στο 11ο-63ο Δημοτικό Σχολείο (Κόρακα και Παπαναστασίου, ΗΣΑΠ Άγιος Νικόλαος )

Αριστοτέλης: Ενεργοποίηση Απεργιακού Ταμείου-Εγγραφές στο σύλλογο μας για όσους/ες δεν έχουν οικονομικά τακτοποιηθεί Πέμπτη 23/3 και Τετάρτη 29/3 από 1.30μμ-2.30 στο  11ο-63ο Δημοτικό Σχολείο (Κόρακα και Παπαναστασίου, ΗΣΑΠ  Άγιος Νικόλαος )

20-03-2023

Μετά από την απόφαση της έκτακτης ΓΣ στις 9/3/2023 για Ενεργοποίηση του Απεργιακού Ταμείου, ανακοινώνουμε ότι:

 

Οι απεργοί και των τριών (3) ημερών (Πέμπτη 15/2, Τετάρτη 8/3, Πέμπτη 16/3, θα πάρουν (αν το επιθυμούν) από το Απεργιακό Ταμείο πίσω το ένα (1) ημερομίσθιο. Το απεργιακό ταμείο καλύπτει όλα τα μέλη του σωματείου μόνιμες/ους, αναπληρωτ(ρι)ες, με οργανική στον Αριστοτέλη ή αποσπασμένες/οι σε αυτόν. Το βασικό κριτήριο για να καλύπτεται ένας/μία εκπαιδευτικός από το απεργιακό ταμείο είναι να είναι μέλος του σωματείου και να έχει πληρώσει τη συνδρομή του (30 ευρώ για τις/τους μόνιμες/ους, 10 ευρώ για τις/τους αναπληρωτ(ρι)ες). Η απόδοση του ενός ημερομισθίου από το απεργιακό ταμείο θα γίνει μετά την παρακράτηση και των τριών απεργιών. Μετά από ενημέρωση από το οικονομικό τμήμα της Α’ διεύθυνσης, η απεργία του Φεβρουαρίου θα κρατηθεί από την μισθοδοσία τον Απρίλιο και του Μαρτίου από τη μισθοδοσία του Μαΐου. Αναλυτική ανακοίνωση για τις ημερομηνίες απόδοσης και όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες (εκκαθαριστικά μισθοδοσίας κλπ) σε νεότερη ανακοίνωση του Αριστοτέλη, όταν παρακρατηθεί και η απεργία στις 16/3.

 

Επισημαίνουμε στις/ους συναδελφισσες/ους να κρατήσουν τα εκκαθαριστικά της μισθοδοσίας τους με τις παρακρατήσεις των συγκεκριμένων απεργιών γιατί με την επίδειξη αυτών θα δίνονται τα χρήματα από το απεργιακό ταμείο.

 

Γι αυτό το λόγο καλούνται όσα μέλη μας δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά στο σύλλογο να έρθουν Πέμπτη 23/3 και Τετάρτη 29/3 από 1.30μμ έως 2.30μμ στο 11-63 Δημοτικό Σχολείο (Κόρακα και Παπαναστασίου, ΗΣΑΠ Άγιος Νικόλαος), να καταβάλλουν τη συνδρομή τους στην ταμία του συλλόγου Ροζαλία Ποζίδου. Η συνδρομή των αναπληρωτών/τριών πλήρους ωραρίου ορίζεται στα 10 ευρώ (σε ΔΟΕ αποδίδουμε 15 ευρώ, το ποσό των 5 ευρώ που υπολείπονται, δίνεται από το ταμείο του Συλλόγου), των αναπληρωτών/τριών μειωμένου ωραρίου στα 7 ευρώ (σε ΔΟΕ αποδίδουμε 10 ευρώ, το ποσό των 3 ευρώ που υπολείπονται δίνεται από το ταμείο του Συλλόγου) και των ωρομισθίων στα 3 ευρώ.

Η μείωση της συνδρομής αναπληρωτών πλήρους ωραρίου στα 10 ευρώ, των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου στα 7 ευρώ και των ωρομισθίων στα 3 ευρώ έχει αποφασιστεί από τα προηγούμενα χρόνια γιατί τα τελευταία χρόνια οι διορισμοί στη δημόσια εκπαίδευση είναι μηδενικοί και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται όλο και αργότερα και για όλο και μικρότερο χρονικό διάστημα.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

 

Η πρόεδρος                                      Η γραμματέας

 

                                          Τάσσου Δήμητρα                                     Πετροπούλου Έλενα