Αριστοτέλης: Εγγραφή αναπληρωτών/τριών (και αποσπασμένων) στον Σύλλογο «Αριστοτέλη» (2023-24) και πληρωμή συνδρομής: Ημερομηνίες, ώρες και σχολεία προσέλευσης – εγγραφής.

Αριστοτέλης: Εγγραφή αναπληρωτών/τριών (και αποσπασμένων) στον Σύλλογο «Αριστοτέλη» (2023-24) και πληρωμή συνδρομής: Ημερομηνίες, ώρες και σχολεία προσέλευσης – εγγραφής.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι αναπληρωτές/ριες,

έπειτα από πολλά ερωτήματα και αιτήματα εγγραφής στο Σύλλογο, ορίζουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες και σχολεία σε διάφορες περιοχές ευθύνης του Συλλόγου όπου θα μπορούν να γίνονται οι εγγραφές και η πληρωμή της συνδρομής, ενημερώνοντας για τα εξής:

  • Υπενθυμίζουμε ότι οι συνδρομές των μονίμων εκπαιδευτικών που μισθοδοτούνται από την Α’ Διεύθυνση Αθήνας, θα παρακρατηθούν σε τρεις δόσεις από τη μισθοδοσία
  • Οι αναπληρωτές κρατικού προϋπολογισμού/ΕΣΠΑ και ωρομίσθιοι  (καθώς και οι συνάδελφοι/ισσες που βρίσκονται στο σύλλογό μας και είναι αποσπασμένοι και μισθοδοτούνται από άλλη διεύθυνση, οι συνάδελφοι αποσπασμένοι από τη ΔΕ) για να γίνουν μέλη και να συμμετέχουν στις διαδικασίες του Συλλόγου θα πρέπει να είναι «τακτοποιημένοι» οικονομικά (να πληρώσουν την συνδρομή τους).

Η συνδρομή

  • των μονίμωνεκπαιδευτικών ορίζεται στα 30 ευρώ (στη ΔΟΕ αποδίδουμε τα 22 ευρώ) 
  • των αναπληρωτών/τριών στα 10 ευρώ (σε ΔΟΕ αποδίδουμε 15 ευρώ, το ποσό των 5 ευρώ που υπολείπονται, δίνεται από το ταμείο του Συλλόγου) 
  • των αναπληρωτών/τριών μειωμένου ωραρίου στα 7 ευρώ (σε ΔΟΕ αποδίδουμε 10 ευρώ, το ποσό των 3 ευρώ που υπολείπονται δίνεται από το ταμείο του Συλλόγου)
  • των ωρομισθίων στα 3 ευρώ

Για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων των αναπληρωτών/τριών (ή αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ – εκτός της Α’ Αθηνών), θα πληρώνονται συνδρομές στον ταμία του Συλλόγου τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες, σε διαφορετικές σχ. μονάδες και περιοχές:

  • Τρίτη 31/10 στο 48ο Δ.Σ. Αθηνών (Αιλιανού 10Α, Πλ. Κολιάτσου, Κ. Πατήσια) 13:15 - 14:15
  • Τετάρτη 1/11, στο 54ο Δ.Σ. Αθηνών (Μιχαήλ Βόδα 9, πλ. Βάθη) 13:15 - 14:15
  • Θα ακολουθήσουν νέες επιπλέον ανακοινώσεις ημερομηνιών και σχολικών μονάδων σε διαφορετικές περιοχές για την διευκόλυνση όλων, το επόμενο διάστημα.
  • Σε περίπτωση που δε σας διευκολύνουν καμία εκ των παραπάνω ημερομηνιών και ωρών, επικοινωνήστε με τον ταμία του Συλλόγου, Παναγιώτου Χρήστος τηλ. 6937636119 για απευθείας συνεννόηση, κατά προτίμηση εντός των παραπάνω ωρών (13:15-14:30), ή με το μέλος ΔΣ υπεύθυνου του σχολείου σας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος                                      Η γραμματέας

 

Τάσσου Δήμητρα                          Πετροπούλου Έλενα