Αριστοτέλης: Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών σχολικών μονάδων

Αριστοτέλης: Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών σχολικών μονάδων

19/6/2017

Συνεχίζεται μαζικά και μαχητικά η συμμετοχή στην απεργία/αποχή! 50 Δημοτικά Σχολεία δηλώνουν απεργία/αποχή και το ΔΣ και η Επιτροπή Αγώνα ενημερώνει αύριο και τα υπόλοιπα καλώντας τα να μην παραδώσουν αξιολογόχαρτα!

 

Σχετικά με τις διαδικασίες:

 

1.                 Όταν όλες/όλοι οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι (ομόφωνα) δηλώνουν απεργία/αποχή, καμία διαδικασία δε μπορεί να υλοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνουν και υπογράφουν όλοι/όλες μαζί τη δήλωση της απεργίας/αποχής, την παραδίδουν στον διευθυντή/ντρια για να την προωθήσει στην Α’ διεύθυνση, στο φαξ 2105248449 και 2105243980

 

2.                 Όταν η πλειοψηφία των συναδέλφων δηλώνει απεργία/αποχή, δεν υπάρχει απαρτία και καμία διαδικασία δε μπορεί να υλοποιηθεί ούτε μπορούν να συμπληρώνονται τα φύλλα αξιολόγησης από κανέναν. Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνουν και υπογράφουν όλοι/όλες μαζί τη δήλωση της απεργίας/αποχής, τη δίνουν σε όποιον αρχαιότερο δεν δηλώνει απεργία/αποχή και αυτός τη στέλνει στη διεύθυνση στο φαξ 2105248449 και 2105243980

 

3.                 Σε περίπτωση που η πλειοψηφία αποφασίσει να συνεδριάσει, οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι που απέχουν συμπληρώνουν και υπογράφουν τη δήλωση της απεργίας/αποχής, τη δίνουν στον αρχαιότερο από αυτούς που συμμετέχουν στη διαδικασία και τη στέλνει εκείνος/η στα παραπάνω φαξ. 

 

Τονίζουμε ότι όσοι συμμετέχουν στην απεργία/αποχή υπογράφουν μόνο τη δήλωση αυτή και κανένα πρακτικό ή οτιδήποτε άλλο

 

Σημειώνουμε επίσης τα εξής:

 

-Αν δεν υπάρχει απαρτία και δε γίνει η συνεδρίαση δεν διανέμονται καν φύλλα αποτίμησης, δεν συντάσσεται πρακτικό και δεν συμπληρώνονται φύλλα αποτίμησης. Το σώμα διαλύεται πριν καν συγκροτηθεί και ο αρχαιότερος δεν έχει καμία αρμοδιότητα να παραλάβει φύλλα αποτίμησης.
 

-Υπογραμμίζεται ότι η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014).

 

-Η ΑΔΕΔΥ στην σχετική ανακοίνωση αναφέρει «Η μορφή της απεργίας-αποχής είναι απολύτως νόμιμη και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση πειθαρχικής συνέπειας για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν.» Άλλωστε η μορφή της απεργίας – αποχής που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ εφαρμόστηκε το 2014 και τη φετινή χρονιά με επιτυχία από όλους σχεδόν τους δημόσιους υπαλλήλους και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να υπάρξει πουθενά καμία διοικητική και πειθαρχική παρέμβαση.

 

-Η απεργία-αποχή σημαίνει «απέχω από έργο που σχετίζεται με τον σκοπό της Αξιολόγησης, ωστόσο εργάζομαι, συμμετέχοντας κανονικά σε κάθε τι που αφορά τα κανονικά μου καθήκοντα». Απέχουμε μόνο από τη σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών

 

-Επίσης στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ υπογραμμίζεται ότι δεν προβλέπονται κρατήσεις, αφού δεν έχει οριστεί από το υπουργείο κάποιος απαραίτητος χρόνος που χρειάζεται για να γίνει το έργο. Γι’ αυτό πριν δύο χρόνια αλλά και τώρα που εφαρμόζεται στο δημόσιο, δεν έχουν γίνει μισθολογικές περικοπές.

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Όλη η διαδικασία διατύπωσης γνώμης των εκπαιδευτικών για τους Διευθυντές αποτελεί την έναρξη της αξιολόγησης. Δε θα ανοίξουμε τον δρόμο της δικής μας αξιολόγησης και απέχουμε από αυτή τη διαδικασία.

 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δηλώσουν καθολικά τη συμμετοχή τους στην απεργία –αποχή. Κανένας συνάδελφος να μη συμπληρώσει φύλλο αποτίμησης. Μπλοκάρουμε την διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα σχολεία.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

         Ρέππα Ντίνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος