Αριστοτέλης: «Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα λειτουργίας Συλλόγου Διδασκόντων»

Αριστοτέλης: «Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα λειτουργίας Συλλόγου Διδασκόντων»

3/11/2019

 

Μετά από ερωτήματα συναδέλφων θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής που αφορούν τη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων:

 

 Όπως έχει ήδη επισημανθεί πολλές φορές από όλα τα συλλογικά όργανα των εκπαιδευτικών (ΔΟΕ, εκπαιδευτικά σωματεία), ο Σύλλογος διδασκόντων αποτελεί το κυρίαρχο όργανο λήψης αποφάσεων της εκπαιδευτικής μονάδας, στο οποίο συμμετέχουν ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι ισότιμα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, κλπ.).

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ως δημοκρατικό όργανο, στο οποίο μπορούν να διατυπωθούν και να γίνουν σεβαστές όλες οι απόψεις, συνεδριάζει και τοποθετείται για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο.

 

Η λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων ακολουθεί συγκεκριμένους νομοθετικούς κανόνες (ΦΕΚ: 1340/2002-Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002,ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, Άρθρο 37 -Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων ,παρ.1-19), οι οποίοι οφείλουν να γίνονται σεβαστοί από τους διευθυντές και τα μέλη της κάθε σχολικής μονάδας.   

 

 Σε κάθε περίπτωση η καλή λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων  χρειάζεται να αποτελεί καθήκον του κάθε εκπαιδευτικού και απαιτεί  το ξεδίπλωμα όλων των ικανοτήτων διαλόγου που διαθέτουμε στη δύσκολη και πολλές φορές εξοντωτική σχολική καθημερινότητα.

 

 

 

 

                                                                       ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

 

                              Η πρόεδρος                                                          Ο γραμματέας

                     

                       Χαλικιά Τατιάνα                                              Σακαρετσάνος Λάμπρος