Αριστοτέλης: Διευκρινίσεις για τις ενέργειες των σχολείων μετά τα Σεμινάρια Περιγραφικής Αξιολόγησης Μαθητών

5/5/2019

 

     Μετά από επικοινωνία με τη Οργανωτική Συντονίστρια του Α΄ΠΕΚΕΣ  Αττικής και σύμφωνα με την εγκύκλιο της 30-1-2019 (Α.Π.:13852/Ε3) που αφορά τη διοργάνωση των Σεμιναρίων για την Περιγραφική Αξιολόγηση μαθητών, επισημαίνουμε στους συναδέλφους ότι η ενημέρωση των συναδέλφων από τους/τις  διευθυντές/τριες των Δημοτικών σχολείων και τους/τις Προϊσταμένους /ες των νηπιαγωγείων για το σεμινάριο που παρακολούθησαν ΔΕΝ καθιστά υποχρεωτική την σύνταξη Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων.

Γι’ αυτό το λόγο και με εκφρασμένη τη θέση του Συλλόγου (Σεμινάρια για την Περιγραφική αξιολόγηση μαθητών, 2-4-2019) για το ρόλο και το σκοπό της  Περιγραφικής Αξιολόγησης Μαθητών στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των εκπαιδευτικών δομών και της λογικής του «Νέου σχολείου» και των μετρήσιμων στόχων που θέτει ο ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών, καλούμε τους συναδέλφους:

 

Να μην συντάξουν Πρακτικό ενημέρωσης για  την Περιγραφική Αξιολόγηση μαθητών.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

                                   Η πρόεδρος                                      Ο γραμματέας

                     

                                Χαλικιά Τατιάνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος