Αριστοτέλης: Δεν αποδεχόμαστε τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας στα πλαίσια της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Αριστοτέλης: Δεν αποδεχόμαστε τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας στα πλαίσια της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

                        Τις τελευταίες μέρες τα σχολεία δέχονται email από τους αξιολογητές-συμβούλους προκειμένου να συντάξουν και να εγκρίνουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία εμπεριέχεται στον ν.4692/20, συνδέεται με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και αποτελεί ένα ακόμα μηχανισμό ελέγχου και πειθάρχησης και της απόδοσης ευθυνών στην εκπαιδευτική κοινότητα για τα ποικίλα προβλήματα  λειτουργίας των  σχολείων.

            Θυμίζουμε στους/στις συναδέλφους ότι σε όλες τις τοποθετήσεις του εκπαιδευτικού κινήματοςαναλύθηκε πως η σπουδή του Υπουργείου για τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού δενσχετίζεται με τα ζητήματα λειτουργίας των σχολείων, καθώς αυτά ούτως ή άλλωςαντιμετωπίζονται με καθορισμένο τρόπο από τους συλλόγους διδασκόντων στην αρχή κάθεχρονιάς. Το Υπ. Παιδείας και όποιος/α πιέζει νασυνταχθεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΕΚΛ) ενδιαφέρεται να επιβάλει έναν τέτοιο κανονισμό, γιατί αυτός συνδέεται με την αξιολόγηση και την αυτονομία της σχολικής μονάδας, αφού ο ΕΚΛ αποτελεί έναν από τους δείκτες του θεματικούάξονα 9 της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων. Επιπρόσθετα, δεναφορά υπόθεση μόνο του Συλλόγου διδασκόντων, αλλά και των γονέων και του Δήμου και τελικά δεν αποφασίζεται από τους εκπαιδευτικούς αλλά από τους αξιολογητές-συμβούλους. Επιπλέον, εισάγει λογικές ενός αυταρχικού σχολείου των ποινών, απαράδεκτων και παρωχημένωνπαιδαγωγικών αντιλήψεων και πρακτικών.

            Ο εσωτερικός κανονισμός δεν είναι απλά μια τυπική υποχρέωση. Σύμφωνα με την Υ.Α.  «Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή/της Διευθύντριας της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου. Στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου συμμετέχει και το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου. Η απόφαση εγκρίνεται από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου και από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης».

            Τα παραπάνω κάνουν απολύτως φανερές τις επιδιώξεις του ΥΠΑΙΘ. Μέσω του εσωτερικού κανονισμού προωθείται:

  • Η αξιολόγηση τόσο του σχολείου, όσο και των εκπαιδευτικών
  • Η σύνδεση του Σχολείου με τους δήμους και ο καθοριστικός ρόλος των δήμων στις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων
  • Η ισοπέδωση βασικών  δημοκρατικών  κατακτήσεων, δικαιωμάτων και λειτουργιών του συλλόγου διδασκόντων, μια και αμφισβητείται καθαρά πλέον το δικαίωμα και η δυνατότητά του να κρίνει  ως αυτόνομο όργανο, με όρους ισοτιμίας, συλλογικής ευθύνης και παιδαγωγικής ελευθερίας, όλα τα  ζητήματα που αφορούν στη την ομαλή και δημοκρατική λειτουργία του σχολείου.
  • Η  συνεργασία με διάφορους φορείς (βλέπε Ιδιωτικούς φορείς, εταιρίες, χορηγούς κλπ) στην κατεύθυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων, με την προώθηση διαφόρων  «Προγραμμάτων» κλπ.

            Με βάση τις αποφάσεις του συλλόγου μας, καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων, να αγνοήσουν τις πιέσεις για σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού διαφυλάσσοντας το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό κύρος του συλλόγου διδασκόντων και της σχολικής μονάδας.Δεν καταθέτουμε εσωτερικό κανονισμό προς έγκριση σε δήμο, συλλόγους γονέων, αξιολογητές. Λειτουργούμε με βάση τους κανόνες λειτουργίας που έχουμε αποφασίσει ως σύλλογος διδασκόντων για τα ζητήματα που θεωρούμε απαραίτητα. Παρέχουμε πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη για τα παραπάνω και επιφυλασσόμαστε για κάθε ενέργεια που θα χρειαστεί απέναντι σε τέτοιες αυθαίρετες και αντισυναδελφικές πιέσεις και όσους τις ασκούν.

            Κανείς δεν είναι ενάντια στη θέσπιση κανόνων ορθής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, στα πλαίσια των ευρύτερων στοχεύσεων δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και σεβασμού ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ενημερώνουμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, που πιθανόν αδυνατεί να το αντιληφθεί ότι, όλα αυτά συμβαίνουν και σήμερα. Πολλά από τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα που ξεσπούν μέσα στο σχολείο έχουν την αιτία τους σε προβλήματα που γεννιούνται έξω από αυτό. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, με συναίσθηση του παιδαγωγικού μας ρόλου,  μέσα από τους συλλόγους διδασκόντων, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αντιμετωπίζουμε καθημερινά απλά ή συνθετότερα προβλήματα.

                 Η στόχευση του Υπουργείου δεν είναι να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα, ούτε να στηριχθεί ο εκπαιδευτικός της τάξης. Βήμα – βήμα, πατώντας στους νόμους όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων δημιουργούν ένα σχολείο που χωρίς καμία στήριξη, χωρίς χρηματοδότηση, υποδομές και μόνιμο προσωπικό καλείται να λύσει ως «αυτόνομη» οικονομική – εκπαιδευτική μονάδα το σύνολο των προβλημάτων. Αν δεν τα καταφέρνει θα φταίει το ίδιο, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές.

  • Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του ΦΕΚ για τον δήθεν «εσωτερικό κανονισμό» .
  • Ο εσωτερικός κανονισμός της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘΑ πρέπει να απορριφθεί από το εκπαιδευτικό κίνημα ως  συστατικό μέρος της αξιολόγησης που προσπαθούν να περάσουν, ως ένα ακόμα μέσο για την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων και την αξιολόγηση συνολικά.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος                                      Η γραμματέας

 

Τάσσου Δήμητρα                            Πετροπούλου Έλενα