Αριστοτέλης: Αυθαιρεσίες στις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων από την ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας! Δε θα επιτρέψουμε καταπάτηση των κατοχυρωμένων με αγώνες δικαιωμάτων! Να τρέξουν πάλι οι τοποθετήσεις! Πέμπτη 25/8, 10πμ παράστασηδιαμαρτυρίας στην Δ/νση Α’ Αθήνας (Χίου

Αριστοτέλης: Αυθαιρεσίες στις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων από την ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας! Δε θα επιτρέψουμε καταπάτηση των κατοχυρωμένων με αγώνες δικαιωμάτων! Να τρέξουν πάλι οι τοποθετήσεις! Πέμπτη 25/8, 10πμ παράστασηδιαμαρτυρίας στην Δ/νση Α’ Αθήνας (Χίου

24/8/2022

 

Η ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας με ευθύνη του Δ/ντη Εκπαίδευσης και απόφαση του διορισμένου ΠΥΣΠΕ ανακοίνωσε τις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων αυθαιρετώντας και αδιαφορώντας για τη διαδικασία βάσει νόμου! Έκπληκτοι οι νεοδιόριστοι/ες είδαν να τοποθετούνται στις τελευταίες επιλογές τους γιατί η Διεύθυνση ενώ ανακοίνωσε σχολεία τοποθέτησης τις προηγούμενες μέρες και οι εκπαιδευτικοί τα δήλωσαν, τελικά τα άφησε κενά! Τα περισσότερα από αυτά μάλιστα αφορούν θέσεις στο ολοήμερο. Με αυτό τον τρόπο η Δ/νση με ευθύνη του Δ/ντη Εκπ/σης καταπάτησε ολοσχερώς τα δικαιώματα των νεοδιόριστων να τοποθετηθούν στο σχολείο που εκείνοι/ες επέλεξαν σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει ο νόμος αλλά και αφήνει κενά σε σχολεία που διαφορετικά θα είχαν στελεχωθεί, αφήνοντας μάλιστα υπόνοιες για εν κρυπτό διαδικασίες.

 

Δεν θα επιτρέψουμε την καταπάτηση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών! Με αγώνες τα κατοχυρώσαμε, με αγώνες τα προστατεύουμε!

 

Όλες και όλοι αύριο στην παράσταση διαμαρτυρίας στην Δ/νση Α’ Αθήνας (Χίου 16-18) στις 10πμ. Να γίνουν δεκτές όλες οι ενστάσεις και να ξανατρέξει η διαδικασία τοποθετήσεων.

 

Καλούμε όλα τα σωματεία της Α’ Αθήνας να στηρίξουν την παράσταση διαμαρτυρίας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος                                      Ο γραμματέας

 

        Πολίνα Τόλη                                       Έλενα Πετροπούλου