Αριστοτέλης: Αυθαιρεσίες και αδιαφανείς διαδικασίες στην Α' Διεύθυνση

4/10/2016

 

Κάνοντας χρήση του διευθυντικού δικαιώματος, αυθαιρετεί κατ' επανάληψη ο διευθυντής εκπαίδευσης της Α' Αθήνας:

 

·                    Δεν ανακοινώνει όλα τα κενά ειδικοτήτων μονίμων και αναπληρωτών, δεν αναρτά τα μόρια, δεν αναρτά καν τις τοποθετήσεις που κάνει με προσωπική του απόφαση. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο έλεος της αυθαιρεσίας, των αδιαφανών κριτηρίων και φυσικά των ρουσφετιών!

 

·                    Οι ειδικότητες δεν ρωτήθηκαν για τη συμπλήρωση ωρών, οι αλλαγές γίνονταν χωρίς καν επίσημη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης.

 

 

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να γίνουν σορεία ενστάσεων και οι εκπαιδευτικοί να αλλάζουν συνεχώς σχολεία.

 

Φυσικά, όλα αυτά οδηγούσαν στην ακύρωση κάθε νόμιμης διαδικασίας και στην παντελή έλλειψη δυνατότητας ελέγχου από τους ενδιαφερόμενους και από τα εκπαιδευτικά σωματεία για το εύρος και το βάθος των ρουσφετιών.

 

Ακόμα και σε επικοινωνία των συναδέλφων αναπληρωτών για να ενημερωθούν για τις τοποθετήσεις ώστε να ασκήσουν το νόμιμο έλεγχο και το δικαίωμά τους, η άρνηση από την πλευρά της διεύθυνσης ήταν σαφής.

 

Την ίδια στιγμή ενώ έχουν εγκριθεί 212 παράλληλες στηρίξεις για μαθητές δημοτικού σχολείου, προσλήφθηκαν μόνο 78 εκπαιδευτικοί, ενώ για τις 18 αιτήσεις νηπίων στάλθηκαν 6 νηπιαγωγοί. Την ίδια στιγμή οι ιδιωτικές παράλληλες καλά κρατούν. Οι γονείς αναγκάζονται να βάζουν το χέρι στην τσέπη όλο και πιο βαθιά προκειμένου να εξασφαλίσουν το στοιχειώδες δικαίωμα των παιδιών τους για φοίτηση στο δημόσιο σχολείο. Τα κενά στην ειδική αγωγή θα επιδιωχθεί να καλυφθούν με τα πλεονάσματα ωρών των δασκάλων παραβιάζοντας όλους τους τόμους της παιδαγωγικής, μια και επιτρέπεται π.χ. η συμπλήρωση των ωρών 4 εκπαιδευτικών σε παιδί που χρήζει παράλληλης στήριξης!

 

Σχολεία που έχουν κενά σε ειδικότητες και με αίτησή τους ζητούν την κάλυψή τους, δεν περιλαμβάνονται καν στα κενά. Σχολεία και ώρες όπου οι δάσκαλοι δεν έχουν ζητήσει και δεν έχουν δεχτεί να κάνουν μαθήματα ειδικοτήτων, επίσης, δεν περιλαμβάνονται στα κενά.

 

Τα αιτήματα μας είναι σαφή:

 

Πλήρης διαφάνεια σε κενά, μόρια και τοποθετήσεις μέσω του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Αποδοχή των ωρολογίων προγραμμάτων και των πρακτικών των συλλόγων διδασκόντων των νηπιαγωγείων

Προσμέτρηση των ωρών της σίτισης για όλους τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται σε αυτή

Προσλήψεις εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων καθώς και δασκάλων και νηπιαγωγών ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά

Κάθε μαθητής και μία παράλληλη στήριξη για όλες τις ώρες

Ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα 

Ένας/μία δάσκαλος/α ανά 50 μαθητές στο ολοήμερο ώστε να μην μετατραπεί σε φύλαξη όπου κάθε ώρα θα μπαίνει και διαφορετικός δάσκαλος

Ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα ένταξης

Ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα υποδοχής

Τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα

Με δύο νηπιαγωγούς για κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος             Η γραμματέας

 

        Γράφου Ματίνα             Ρέππα Ντίνα