Αριστοτέλης: Αποτύπωση της κατάστασης στα σχολεία μας

Αριστοτέλης: Αποτύπωση της κατάστασης στα σχολεία μας

Ελλείψεις σε ώρες Γυμναστικής

Ελλείψεις σε ώρες Μουσικής

Ελλείψεις σε ώρες Αγγλικών

Ελλείψεις σε ώρες Πληροφορικής

Ελλείψεις σε ώρες Θεατρικής Αγωγής

Ελλείψεις σε ώρες Εικαστικών

Ελλείψεις σε εκπ/κών σε παράλληλη

Ελλείψεις εκπ/κών σε τμήμα Ένταξης

Ελλείψεις εκπ/κών σε τμήμα υποδοχής

Ελλείψεις σε ώρες Γερμανικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελλείψεις σε ώρες Γαλλικών

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηλωμένα Ολοήμερα τμήματα ως τις 3μμ

Δηλωμένα Ολοήμερα τμήματα ως τις 4μμ

Ολοήμερα τμήματα που δεν λειτουργούν καθόλου

Ολοήμερα τμήματα που σχολάνε νωρίτερα απ' ότι έχουν δηλώσει

Ώρες σίτισης εκπ/κών που δεν προσμετρούνται στο ωράριό τους

Αριθμός εκπ/κών όλων των ΠΕ που κατεβαίνει στο ολοήμερο

Αριθμός εκπ/κών όλων των ΠΕ που δεν κατεβαίνει στο ολοήμερο

Αριθμός εκπ/κών που καλύπτουν το ωράριό τους κυρίως στο ολοήμερο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημοτικό Σχολείο ................................

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, παρακαλούμε πολύ να βοηθήσετε ώστε το σωματείο μας να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα της λειτουργίας των σχολείων μας.

 

Στον πρώτο πίνακα θέλουμε να γνωρίζουμε τις ώρες των μαθημάτων που δεν καλύπτονται από την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε αυτές θα συμπεριλάβεται και τις ώρες που καλύπτουν εκπαιδευτικοί ΠΕ070. Π.χ. σε ένα 12θέσιο σχολείο λείπει ο/η εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής  και τις ώρες τις καλύπτει ο/η δάσκαλος/α. Στο κουτάκι Ελλείψεις σε ώρες Θεατρικής Αγωγής συμπληρώνουμε 12 ώρες. Σε ένα άλλο σχολείο λείπουν 2 ώρες γυμναστικής και τις καλύπτει ο/η δάσκαλος/α. Στο κουτάκι Ελλείψεις σε ώρες Γυμναστικής συμπληρώνουμε 2.

 

Στον δεύτερο πίνακα θέλουμε να αποτυπώσουμε την εικόνα του ολοημέρου σας. Άρα θέλουμε να γνωρίζουμε ποια τμήματα δεν λειτουργούν σε πλήρη ανάπτυξη όπως είχαν δηλωθεί.

 

Στη στήλη Ώρες σίτισης εκπ/κών που δεν προσμετρούνται στο ωράριό τους θέλουμε να γνωρίζουμε πόσες ώρες την εβδομάδα δεν υπογίζονται ενώ οι εκπαιδευτικοί παρεβρίσκονται στη σίτιση.

 

 

Από το Σύλλογο Εκπ/κών ΠΕ "ο Αριστοτέλης"