Απόφαση ΓΣ Αριστοτέλη 30/11/2016 για τη σίτιση Να οργανώσουμε απεργία/αποχή από την ώρα της σίτισης που δεν υπολογίζεται στο διδακτικό ωράριο

Απόφαση ΓΣ Αριστοτέλη 30/11/2016 για τη σίτιση Να οργανώσουμε απεργία/αποχή από την ώρα της σίτισης που δεν υπολογίζεται στο διδακτικό ωράριο

Με βάση τις συλλογικές αποφάσεις του σωματείου μας και της ΔΟΕ, καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να υπολογίζουν την ώρα της σίτισης σε όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με αυτή και παρέχουμε πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη γι' αυτό.

 

Συγκεκριμένα:

 

1.        Συνεδριάζει ο σύλλογος διδασκόντων με θέμα την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος και υπολογίζει την ώρα της σίτισης για όλους τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με αυτή.

2.        Φτιάχνει το πρόγραμμα του σχολείου με βάση τον υπολογισμό αυτών των ωρών και το αναπτύσει όσες ώρες δύναται με βάση και τις συλλογικές μας αποφάσεις.

3.          Το καταθέτει στο/η σχολικό/ή σύμβουλο

4.       Ταυτόχρονα, καταθέτουμε όλες και όλοι οι εκπαιδευτικοί αίτηση που θα ετοιμάσει το σωματείο και θα σταλεί άμεσα στα σχολεία, προς το διευθυντή εκπαίδευσης της Α' Αθήνας και τη/ο σχολική/ό σύμβουλο. Καλούμε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα να μην αποδέχεται προφορικές εντολές και να ζητά έγγραφες ώστε να μπορούμε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

5.                 Οργανώνουμε κινητοποίηση σε διεύθυνση και περιφέρεια και συνάντηση με το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τους/τις Σχολικούς Συμβούλους.

6.                 Οργανώνουμε για το μήνα Φεβρουάριο απεργία/αποχή από την ώρα της σίτισης για το προσωπικό που δεν του καταγράφεται η ώρα αυτή και στάση εργασίας για το προσωπικό που του καταγράφεται η ώρα αυτή και αιτούμαστε από την Ομοσπονδία να οργανώσει πανελλαδικά και με αυτή τη μορφή τον αγώνα μας

 

Θεωρούμε ότι με βάση:

 

·                    το νόμο 1566/1985, άρθρο 13, παρ. 8,

·                    το νόμο 2517/1997, που καθορίζουν το διδακτικό και το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών

·                    τη νομολογία που καθορίζει τι θεωρείται διδακτικό ωράριο 

·                    την ΥΑ για το Νέο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού που περιλαμβάνει τη σίτιση ως κανονική διδακτική ώρα στο ωρολόγιο πρόγραμμα και γι' αυτό την προσμετρά ως διδακτική για τον υπεύθυνο της ημέρας στο ολοήμερο

·                    καθώς και τη νομοθεσία για το μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα

γίνεται φανερό ότι το εδάφιο της ίδιας ΥΑ που καλεί να μην προσμετρηθεί η ώρα της σίτισης για το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό που έχει υποχρεωτικά την ώρα της σίτισης στην ευθύνη του μαθητές, καθίσταται εντελώς παράνομο.

Αν επιτρέψουμε την παγίωση μιας παράνομης οδού για την αύξηση του διδακτικού ωραρίου, δίνουμε τη δυνατότητα στο κράτος και στις κυβερνήσεις να κάνουν κατάφωρη παραβίαση του με τερτίπια και να καλύπτουν έτσι τα κενά, με μετακινήσεις μόνιμου προσωπικού, με απολύσεις αναπληρωτών και φυσικά χωρίς προσλήψεις. Αν αποδεχτούμε σήμερα αυτό, αύριο θα έρθει ένα διάλλειμα ακόμα και μια 5λεπτη αύξηση της διδακτικής ώρας στο πρωινό πρόγραμμα αυτή τη φορά και θα εξασφαλίσουν άλλη μία ώρα αύξηση του διδακτικού μας ωραρίου και μερικές χιλιάδες ακόμα πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς. Άλλωστε, αυτό ακριβώς έκανε και με την ΥΑ στο ολοήμερο πρόγραμμα. Εξαφάνισε μία διδακτική ώρα γιατί αύξησε τα διαλλείμματα, αύξησε τη διάρκεια των διδακτικών ωρών, κι αφαίρεσε 15' λεπτά από το συνολικό πρόγραμμα! Ενώ το σχολικό πρόγραμμα ήταν 8.10-16.15 και υπολογίζονταν ως 10 διδακτικές ώρες, τώρα είναι 8.10-16.00 και είναι 9 διδακτικές ώρες.

 

Θεωρούμε κρίσιμης σημασίας ζήτημα να μην επιτρέψουμε να καθιερωθεί η παρανομία αυτή που αυξάνει άμεσα το διδακτικό μας ωράριο χωρίς να το λέει και θα αγωνιστούμε για την κατοχύρωση του δίκαιου αιτήματος μας.

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΣ