Αριστοτέλης: Απόδοση απεργιακού ταμείου (σε αναπληρωτές/τριες) για εξετάσεις PISA Τρίτη 9/7 18.00-20.00 στο 11-63 ΔΣ (Κόρακα και Παπαναστασίου, ΗΣΑΠ Αγ. Νικόλαος)

Αριστοτέλης: Απόδοση απεργιακού ταμείου (σε αναπληρωτές/τριες) για εξετάσεις PISA Τρίτη 9/7 18.00-20.00 στο 11-63 ΔΣ (Κόρακα και Παπαναστασίου, ΗΣΑΠ Αγ. Νικόλαος)

αίτηση για απεργιακό ταμείο (2).doc (28160)

Σε υλοποίηση της απόφασης του Συλλόγου για απόδοση του ποσού που αντιστοιχεί στη στάση εργασίας για τις εξετάσεις PISA στις 22/5/2024, καλούμε τις/τους συναδέλφισσες/ους που το επιθυμούν, α. εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του σωματείου (έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους), β. έχουν συμμετέχει στην στάση εργασίας να προσέλθουν τη Τρίτη 9/7 από τις 18.00-20.00 στο 11-63 Δημοτικό Σχολείο. Οι συνάδελφοι/ισσες θα πρέπει να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό μισθοδοσίας του μήνα Ιουλίου όπου φαίνεται η κράτηση του ποσού για την στάση εργασίας και την αίτηση προς τον Σύλλογο (επισυνάπτεται).

Παρακαλούμε όλους τους/τις συναδέλφους/σες και κυρίως τους αναπληρωτές να ελέγξουν τα μισθοδοτικά τους σημειώματα (του Ιουλίου - που θα τους σταλεί με την μισθοδοσία της 9/7) για να επιβεβαιώσουν ότι έχει εμφανιστεί η παρακράτηση

Η διαδικασία θα επαναληφθεί και μέσα Σεπτέμβριο για όσες/ους αδυνατούν τις συγκεκριμένες ημέρες.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος                                      Η γραμματέας

Τάσσου Δήμητρα                            Κάιλα Μυρσίνη