Αριστοτέλης: Απαγορεύουν την ενισχυτική σε αναπληρωτές ΕΣΠΑ Ακραίος διαχωρισμός μονίμων και αναπληρωτών

 

Με έγγραφο που έχει σταλεί στις διευθύνσεις Π.Ε. από το Υπουργείο διευκρινίζεται ότι «δεν προβλέπεται τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πράξης “ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ” για απασχόληση σε ενισχυτική διδασκαλία, παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον διδασκαλία, διοικητικό έργο κλπ.». Μετά την καθημερινή υπογραφή παρουσίας στα περίφημα παρουσιολόγια του ΕΣΠΑ, το διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και τα δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στον διαχωρισμό και τη διάκριση των εκπαιδευτικών μεταξύ τους έρχεται να προστεθεί και αυτή η απαράδεκτη «διευκρίνιση» από πλευράς Υπουργείου!

 

Ωστόσο η νομοθεσία και το διδακτικό έργο που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο, είτε είναι μόνιμοι είτε είναι αναπληρωτές, είναι ξεκάθαρα: Σύμφωνα με το ΠΔ 462/1991, «Με τον όρο “ενισχυτική διδασκαλία” νοείται η παρακολούθηση από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια.».

 

Στο άρθρο 8 του ίδιου ΠΔ ορίζεται ότι: «Στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας διδάσκουν ύστερα από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων: α. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου…» Επιπλέον, στο NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386/2016, άρθρο 33, παράγραφός 5 ορίζεται ότι «6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν…»

 

Με βάση τα παραπάνω, αναρωτιόμαστε πού ακριβώς βασίζεται η εν λόγω διευκρίνιση, που εξαιρεί τους συναδέλφους αναπληρωτές από τα παραπάνω διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα, δημιουργώντας επιπλέον διαχωρισμούς στο σώμα των εκπαιδευτικών και προκαλώντας τεράστια αναστάτωση στα σχολεία.

Την ώρα που το περιβόητο «Νέο Σχολείο» λειτουργεί με περισσεύματα ωρών που καλύπτουν τρύπες, με άμεσες συνέπειες στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και τα εργασιακά των εκπαιδευτικών, το Υπουργείο βρήκε ακόμη μία χρυσή λύση για το πρόβλημα των τεράστιων κενών που υπάρχουν ακόμη στα σχολεία μας.

 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να βγουν από την τάξη τους ή να κατέβουν υποχρεωτικά στο ολοήμερο ή ακόμη και να μετακινηθούν σε διπλανά σχολεία προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες για την στοιχειώδη λειτουργία των σχολείων, με το πρόσχημα της μη δυνατότητας να αναλάβουν ενισχυτική διδασκαλία και διοικητικό έργο οι αναπληρωτές. Αρκετά όμως, με το παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες μας! Από τον Μεγάλο Αδελφό των παρουσιολογίων μέχρι τη στέρηση των εργασιακών δικαιωμάτων των αναπληρωτών, δηλώνουμε ότι δε θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η παρωδία.

 

Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης οδηγίας.

 

Απαιτούμε: την κάλυψη όλων των κενών με εκπαιδευτικούς:

 

1. ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα 

2. για κάθε δύο τμήματα ολοημέρου, ορισμός ενός/μίας δασκάλου/ας υπεύθυνου/ης  ώστε να μην μετατραπεί σε φύλαξη όπου κάθε ώρα θα μπαίνει και διαφορετικός δάσκαλος

3. Κάλυψη συνολικά των κενών από τις αναγκαίες ειδικότητες

4. Κάλυψη με έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής για κάθε αίτηση σε παράλληλη στήριξη   5. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα ένταξης

6. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα υποδοχής

7. τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα

8. με δύο νηπιαγωγούς για κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο

9. ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στα πρωινά σχολεία και νηπιαγωγεία

10. Χωρισμός όλων των πληθωρικών τμημάτων με βάση τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος 

 

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να συντάξουν ωρολόγια προγράμματα υπολογίζοντας τις αναγκαίες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας και διαθέτοντας αυτές και σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

           Ρέππα Ντίνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος