Αριστοτέλης: Αντιδραστική τομή ο Ενιαίος τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Αριστοτέλης: Αντιδραστική τομή ο Ενιαίος τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

30/8/2016

 

Το Υπουργείο των περικοπών και της συρρίκνωσης, πιστό στις μνημονιακές του υποχρεώσεις και πρακτικές, δημοσιεύει σε ΦΕΚ την κατάργηση του ολοήμερου νηπιαγωγείου και την μετατροπή του σε παιδοφυλακτήριο. Χωρίς κανένα διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα, σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις του εκπαιδευτικού κινήματος και με την πραγματική διάθεση των νηπιαγωγών, αποφασίζει και διατάσει.

 

Χρειάζεται από την αρχή να επισημάνουμε ότι η εγκύκλιος με θέμα "Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 135933/Ε1 εγκυκλίου σχετικά με τον προγραμματισμό άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες", αφορά τα Δημοτικά Σχολεία και όχι τα Νηπιαγωγεία. Άρα, δεν συνεδριάζει κανείς Σύλλογος Διδασκόντων των Νηπιαγωγείων στη 1/9, δεν γίνεται καμμία αλλαγή στα υπάρχοντα τμήματα ούτε ανάληψη τμημάτων από τις/τους νηπιαγωγούς.

 

Με τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, το Νηπιαγωγείο από φορέας  προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά των 4-6 ετών, τείνει μεθοδευμένα να μετατραπεί σε μια υποβαθμισμένη,   ως προς την ποιότητα και τη λειτουργία της , εκπαιδευτική δομή  που παράλληλα θα « στεγάσει » επισφαλείς ευέλικτες μορφές εργασίας για τους εκπαιδευτικούς της.

 

Η μεταρρύμιση αυτή οδηγεί στη ριζική αλλαγή του χαρακτήρα του Νηπιαγωγείου καθώς:

 

1. Καταργούν το ενιαίο πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου μετατρέποντας το σε προαιρετικό. Το ολοήμερο πια δεν είναι τμήμα του προγράμματος στο νηπιαγωγείο, αλλά προαιρετική διαδικασία φύλαξης. Αυτό πρακτικά, πέρα από τις συνέπειες που θα επιφέρει στον αντισταθμιστικό ρόλο του νηπιαγωγείου για τα ίδια τα παιδιά, σημαίνει αυτομάτως πλήρη υποβάθμιση της δουλειάς χιλιάδων συναδελφισσών/ων και βάζει σε πραγματικό κίνδυνο την ίδια τη θέση εργασίας. Γιατί ανοίγει διάπλατα την πόρτα να μετατραπεί σε δημιουργική απασχόληση 3ωρης διάρκειας, με ωρομίσθιους, ελαστικά εργαζόμενους, υποψήφια να  τεθεί υπό την εποπτεία των Δήμων, χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ , με κουπόνια (voucher) που θα παρέχονται στον γονέα για να εγγράψει το παιδί του  κατ΄επιλογήν. Καθόλου τυχαιο δεν είναι το γεγονός ότι στο απογευματινό προαιρετικό πρόγραμμα η 1η, 2η και 4η διδακτική ώρα ονοματίζεται ότι αφιερώνεται στο «ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι»: Η επιλογή να ονοματιστούν έτσι αυτές οι δραστηριότητες, θέλουν να σηματοδοτήσουν τη μετατρoπή του απογευματινού προγράμματος  σε εξωδιδακτική απασχόληση, η οποία μπορεί να ασκείται από εργαζόμενους με ελαστικές μορφές εργασίας.

2. Καταργώντας την δυνατότητα στις συναδέλφισσες/ους να εναλλάσσονται ανά βδομάδα στην απογευματινή βάρδια, δημιουργούν αυτομάτως υπο-κατηγορίες νηπιαγωγών, οι οποίες θα αναγκάζονται να λάβουν θέση ανασφαλή και χωρίς πλήρες ωράριο.

 

3. Με τη δυνατότητα που παρέχεται στη διοίκηση, με βάση τη νέα Υπουργική Απόφαση, να καταργεί πλήρως ένα ολοήμερο τμήμα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εντείνουν την ανασφάλεια σε χιλιάδες συναδέλφισσες/ους αλλά και στους γονείς, υποτάσσοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στους μνημονιακούς όρους.

 

4. Μετατρέπουν τις σχολικές συμβούλους σε πλήρες όργανο της διοίκησης , καθώς θα έχουν ιδιαίτερα αναβαθμισμένα καθήκοντα που αφορούν ακόμη και στην ανάθεση των τμημάτων.

 

Ταυτόχρονα  ο νέος Ενιαίος τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου συμβάλλει αποφασιστικά  στην τροποποίηση  του τοπίου  στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτό προσβάλλοντας κατάφορα  τα εργασιακά τους δικαιώματα καθώς:

 

α. Αυξάνει εκ νέου το ήδη επιβαρυμένο διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών και τους υποχρεώνει να εργάζονται επιπλέον σε καθεστώς υποχρεωτικής άμισθης εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων . Συγκεκριμένα το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο  αποτελείται από δύο αυτόνομα προγράμματα, το βασικό υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα (8.20-13.00) με ή χωρίς πρόωρη προαιρετική προσέλευση (7:45 – 8.30) και το προαιρετικό απογευματινό (13,00-16.00), που θα λειτουργούν αυτοτελώς ως προς το περιεχόμενό τους, τους εκπαιδευτικούς που θα τα στελεχώνουν καθώς οι θέσεις των Νηπιαγωγών δεν είναι πλέον ενιαίες  και  με διαφορετική σύνθεση ομάδας νηπίων. Αυτό σημαίνει τις εξης διαφορετικές κατηγορίες ωραρίου: α. Πρωινό  ωράριο του υποχρεωτικού προγράμματοςχωρίς πρόωρη προσέλευση. β. Πρωινό  ωράριο του υποχρωτικού προγράμματος μεπρόωρη προσέλευση. γ. Απογευματινό ωράριο του προαιρετικού προγράμματος.

Ταυτόχρονα το χρονικό διάστημα  προσέλευσης των νηπίων, τα διαλλείματα,   το χρονικό διάστημα   πρόωρης υποδοχής  και ο χρόνος προετοιμασίας για αποχώρηση τόσο στο πρωινό υποχρεωτικό όσο και στο απογευματινό προαιρετικό πρόγραμμα δενχαρακτηρίζονται ως διδακτικός χρόνος  

 

β. Η κατάργηση των τμημάτων αμιγώς ολοήμερου προγράμματος ισοδυναμεί μεσοπρόθεσμα με καταργήσεις οργανικών θέσεων νηπιαγωγών,άμεσες  υποχρεωτικές μετακινήσεις μονίμων, οριστικές απολύσεις αναπληρωτών,  και μελλοντικά απολύσεις μονίμων συναδέλφων. Η διατήρηση των λειτουργικών θέσεων θα επιχειρήσει ενδεχομένως να χρυσώσει το χάπι της λειτουργίας των Νηπιαγωγείων προσωρινά όπου υπάρχει η δυνατότητα.

 

Η δημιουργία – θέσπιση αυτοτελούς προαιρετικού απογευματινού προγράμματος αποβλέπει στη μετατροπή του σε  δημιουργική απασχόληση 3ωρης διάρκειας, υποψήφια να  τεθεί υπό την εποπτεία των Δήμων, χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ , με κουπόνια (voucher) που θα παρέχονται στον γονέα για να εγγράψει το παιδί του  κατ΄επιλογήν.

 

Στα παραπάνω χρειάζεται να προστεθεί η απόφαση για αύξηση του ωραρίου των νηπιαγωγών. Το αίτημα της  εξίσωσης του ωραρίου των Νηπιαγωγών με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ. χρησιμοποιείται για τη νέα αύξηση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών παραβλέποντας προκλητικά τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας των Νηπιαγωγείων. 

 

Στην Υ.Α. ορίζεται ότι  το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια κι 4/θέσια Νηπιαγωγεία ειναι 25 ώρες χωρίς κλιμάκωσηανάλογα με το βαθμό και  τα χρόνια υπηρεσίας και η κλιμάκωση εφαρμόζεται για όσους υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία.

 

Πρόκειται για αληθινή, κραυγαλέα προκλητική, παρωδία εξίσωσης με το ωράριο των δακάλων καθώς:

α. Στο σύνολο των 5140  Νηπιαγωγείων της χώρας μόνον 9 Νηπιαγωγεία είναι 4/θέσια και άνω. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής της κλιμάκωσης του διδακτικού ωραρίου  για τους νηπιαγωγούς που υπηρετούν στο  99,9% των Νηπιαγωγείων της χώρας.

β. Το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Νηπιαγωγεία, επί του παρόντος αποκλειστικά Νηπιαγωγών, είναι το μεγαλύτερο σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και μάλιστα με όλες τις επιβαρυντικές για τον Νηπιαγωγό ιδιαιτερότητες της εργασίας στο Νηπιαγωγείο (καθημερινή εφημερία, εποπτεία στην προσέλευση και αποχώρηση των παιδιων…).

γ. Οι πρόσθετες σε σύγκριση με τους συναδέλφους των άλλων κλάδων διδακτικές  ώρες, οι οποιες κυμαίνονται  από 1 έως 4  για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, δεν αμείβονται υπερωριακά καθώς εντάσσονται στο υποχρεωτικό ωράριο αποτελώντας κατά συνέπεια άμισθη εργασία.

δ. Θεσμοθετείται η  κατ΄επίφαση  μείωση του διδακτικού ωραρίου των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων καθώς για την εφαρμογή της απαιτείται επιπλέον Νηπιαγωγός για την αντικατάστασή της στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και αυτό στις  περιπτώσεις αποκλειστικά και μόνο των 4/θεσιων και άνω Νηπιαγωγείων. 

 

Δεν θα επιτρέψουμε τη μετάλλαξη του Δημόσιου Νηπιαγωγείου από φορέα αγωγής και εκπαίδευσης σε ημιυποχρεωτικό φτηνό και φτωχό παιδοφυλακτήριο με επισφαλώς εργαζόμενους και ευέλικτα αμειβόμενους εκπαιδευτικούς.  Δεν θα επιτρέψουμε την υλοποίηση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και του Υπουργείου Παιδείας που δρομολογείται στο πλαίσιο των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων και των μνημονιακών δεσμεύσεων της Ε.Ε.και του Ο.Ο.Σ.Α.

Απαιτούμε απόσυρση  των νέων Υπουργικών Αποφάσεων για τη θεσμοθέτηση του Ενιάιου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και τον ορισμό του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών, οι οποίες  λειτουργούν  στην κατέυθυνση της πλήρους αποδόμησης του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και της  καταστροφικής απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων των νηπιαγωγών.

 

Καλούμε

1.Την Τετάρτη 31/8 στις 12:30 στη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο

2.Την Πέμπτη 1/9 οι νηπιαγωγοί θα πάνε στα νηπιαγωγεία τους χωρίς κανένα άγχος να εφαρμόσουν καμιά απόφαση και καμιά εγκύκλιο. Τα τμήματα είναι ήδη συγκροτημένα και θα γίνουν οι αναθέσεις τους με τον ήδη γνωστό τρόπο από το Σύλλογο Διδασκόντων. Θα ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά όπως αξίζει σε νηπιαγωγούς, συσπειρωμένες και αποφασισμένες να διεκδικήσουμε αυτά που είναι οι πραγματικές μας ανάγκες.

3.Την Δευτέρα 5/9 στις 12:00 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στο 39ο-141ο ΔΣ (Τσούντα και Αχαρνών).

 

Με κριτήριο μας τις ανάγκες των παιδιών και των εκπαιδευτικών κι όχι της μνημονιακής κυβέρνησης να συρρικνώσει το δημόσιο σχολείο, αγωνιζόμαστε μαχητικά κι αποφασιστικά!

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος             Η γραμματέας

 

        Γράφου Ματίνα             Ρέππα Ντίνα