Αριστοτέλης: Aγνοήστε τις απαράδεκτες πιέσεις για σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Αριστοτέλης: Aγνοήστε τις απαράδεκτες πιέσεις για σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

24/6/2021

 

Σχετικά με τη σύνταξη εσωτερικών κανονισμών με βάση το αντίστοιχο ΦΕΚ και σε συνέχεια της αναλυτικής τοποθέτησης του συλλόγου για το θέμα αυτό, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1. Είναι εντελώς αδικαιολόγητο, αυθαίρετο, απαράδεκτο και τελικά γελοίο να απαιτείται σύνταξη εσωτερικού κανονισμού ειδικά της σχολικής χρονιάς 2020-2021, τώρα που αυτή τελείωσε! Με άλλα λόγια καλούν τις σχολικές μονάδες να συντάξουν ΕΚΛ που δε θα εφαρμοστεί! Κοροϊδεύουν μάλιστα τους συναδέλφους ότι ο κανονισμός θα χρειαστεί για την επόμενη χρονιά, ώστε να υποχρεωθούν να τον συντάξουν από τώρα- ενώ είναι σαφές ότι κάθε συζήτηση περί κανονισμού-τώρα, αφορά το 2020 -21! Στην ουσία, θέλουν να νομιμοποιήσουν και να εισάγουν από το παράθυρο με τη λήξη της σχολικής χρονιάς τον πολιτικά ανήθικο σχεδιασμό του Υπουργείου να επιβάλει εν μέσω πανδημίας την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας που συνάντησε την καθολική, αποφασιστική και νικηφόρα στάση όλων των συναδέλφων με την απεργία- αποχή!

  2. Θυμίζουμε στους/στις συναδέλφους ότι σε όλες τις τοποθετήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος αναλύθηκε πως η σπουδή του Υπουργείου για τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού δεν σχετίζεται με τα ζητήματα λειτουργίας των σχολείων, καθώς αυτά ούτως ή άλλως αντιμετωπίζονται με καθορισμένο τρόπο από τους συλλόγους διδασκόντων στην αρχή κάθε  χρονιάς, όπως αντιμετωπίστηκαν και φέτος. Το Υπ. Παιδείας και όποιος/α πιέζει τώρα να συνταχθεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΕΚΛ) ενδιαφέρεται να επιβάλει έστω και κατόπιν εορτής έναν τέτοιο κανονισμό, γιατί  αυτός συνδέεται με την αξιολόγηση και την "αυτονομία" της σχολικής μονάδας, αφού ο ΕΚΛ αποτελεί έναν από τους δείκτες του θεματικού άξονα 9 της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων. Επιπρόσθετα, δεν αφορά υπόθεση μόνο του Συλλόγου διδασκόντων, αλλά και των γονέων και του Δήμου και τελικά δεν αποφασίζεται από τους εκπαιδευτικούς αλλά από τους Συντονιστές. Επιπλέον εισάγει λογικές ενός αυταρχικού σχολείου των ποινών, απαράδεκτων και παρωχημένων παιδαγωγικών αντιλήψεων και πρακτικών.

Καλούμε τόσο τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες όσο και τους Διευθυντές και Διευθύντριες, να αγνοήσουν τις αυθαίρετες και απαράδεκτες οδηγίες για σύνταξη Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας κατόπιν εορτής, διαφυλάσσοντας το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό κύρος του συλλόγου διδασκόντων και της σχολικής μονάδας, αλλά και τις αποφάσεις των συναδέλφων για απεργία-αποχή από την αξιολόγηση που εκφράστηκαν συντριπτικά σε όλες τις σχολικές μονάδες, μην επιτρέποντας σε κανέναν να τις παρακάμψει με τόσο δόλιο τρόπο με τη λήξη της χρονιάς! Παρέχουμε πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη για τα παραπάνω και επιφυλασσόμαστε για κάθε ενέργεια που θα χρειαστεί απέναντι σε τέτοιες αυθαίρετες και αντισυναδελφικές πιέσεις και όσους τις ασκούν.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος                                      Ο γραμματέας

 

        Ζαραϊδώνη Βούλα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος