Αριστοτέλης: 2019 ευχές  Ο καινούριος χρόνος να είναι ευτυχισμένος, χαρούμενος, συλλογικός κι αγωνιστικός!

Αριστοτέλης: 2019 ευχές  Ο καινούριος χρόνος να είναι ευτυχισμένος, χαρούμενος, συλλογικός κι αγωνιστικός!

2019 ευχές 

Ο καινούριος χρόνος να είναι ευτυχισμένος, χαρούμενος, συλλογικός κι αγωνιστικός!

 

Καλή χρονιά να έχουμε με αλληλεγγύη και νοιάξιμο για τους άλλους, 

με συλλογικότητα γιατί η ομάδα μπορεί να κάνει δυνατό το αδύνατο! 

 

 Γιατί τα ωραιότερα πράγματα τα καταφέραμε  όταν το "εμείς" κέρδισε το "εγώ", 

 

Με πεποίθηση ότι η ζωή μας κι ο κόσμος αλλάζει 

όταν εμείς το θελήσουμε και το διεκδικήσουμε! 


Σύλλογος εκπ/κών Π.Ε. «ο Αριστοτέλης»