Αριστοτέλης: Όλες/Ολοι στην Παράσταση Διαμαρτυρίας στο ΚΕΣΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ με τα πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά σωματεία, Τετάρτη 13/2, 2.00μ.μ., Κανδάμου 18, Αμπελόκηποι

Αριστοτέλης: Όλες/Ολοι στην Παράσταση Διαμαρτυρίας στο ΚΕΣΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  με τα πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά σωματεία, Τετάρτη 13/2,  2.00μ.μ., Κανδάμου 18, Αμπελόκηποι

Αθήνα, 9-2-2019

 

                                                                                    

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ε.Ε.Α.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΩΝ   ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Συναδέλφισσες-οι,

Με το ν. 4547/2018 η ευθύνη για τη διάγνωση και την υποστήριξη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών  μετατίθεται στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Η μέχρι τώρα χρονοβόρα διαδικασία απόκτησης γνωμάτευσης και  επιλογής κατάλληλου σχολικού πλαισίου για τους μαθητές (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης, παράλληλη στήριξη) καθυστερεί ακόμα περισσότερο με την απαίτηση συγκρότησης των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης  και λειτουργίας βραχυχρόνιου προγράμματος στα σχολεία. Οι διαδικασίες αυτές καθυστερούν την έγκαιρη και πρώιμη διάγνωση των ε.ε.α. των μαθητών, μετακυλύουν το κόστος  της διάγνωσης και της υποστήριξής  στους γονείς, απογυμνώνουν το δημόσιο σχολείο από τις υποστηρικτικές δομές για μαθητές με αναπηρία ή και ε.ε.α. ενώ ταυτόχρονα  φορτώνουν την απόσυρση του κράτους από τη ευθύνη παροχής ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και τη σχολική μονάδα. Οι διαδικασίες συνδέονται άμεσα με την αξιολόγηση (αποτίμηση!) της σχολικής μονάδας αλλά και των εκπαιδευτικών.

Δηλώνουμε  σε όλους τους τόνους  ότι ΔΕΝ θα επιτρέψουμε τη συρρίκνωση των δομών Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης, την επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία ή και ε.ε.α. και τη μετατροπή των Συλλόγων Διδασκόντων σε πολυεργαλεία!

 

Γι΄αυτούς τους λόγους:

 

ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΣΥ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ!

 

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ:

 

  • Κατάργηση του ν. 4547/2018 για τις νέες δομές.

  • Να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις δημόσιας και δωρεάν ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, εντός των εκπαιδευτικών δομών του Υπ. Παιδείας. Να μην πληρώνουν οι γονείς ούτε ένα € για τη διάγνωση και εκπαίδευση των παιδιών τους.

  • Απρόσκοπτη πρόσβαση της οικογένειας, χωρίς προαπαιτούμενα που ορίζει ο νέος νόμος για τις δομές, στις διεπιστημονικές ομάδες των ΚΕΣΥ σε σύντομο χρόνο που να μην υπερβαίνει τις 30 μέρες.

  • Μόνιμους-μαζικούς διορισμούς όλου του απαραίτητου προσωπικού γενικής-ειδικής αγωγής.

  •  Πλήρη παράλληλη στήριξη για κάθε μαθητή που την χρειάζεται με βάση τη διάγνωσή του.

  • Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για ΕΒΠ και σχολικό νοσηλευτή.

  • Ίδρυση και λειτουργία 2ου Τ.Ε. σε όσες σχολικές μονάδες υπάρχει ανάγκη.

  

 

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

                                   Η πρόεδρος                                      Ο γραμματέας

                     

                                Χαλικιά Τατιάνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος