Απόφαση ΓΣ για τις μετατάξεις

 

Οργανικές θέσεις Τώρα

Κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων – εξασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από Β’ βάθμια και Α’ βάθμια

 

Απαιτούμε την άμεση δημιουργία όλων των αναγκαίων οργανικών θέσεων για την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων με μόνιμο προσωπικό σε όλα τα σχολεία.
Μόνο έτσι θα καλυφθούν τα σχολεία με μόνιμο προσωπικό και θα λυθεί το τεράστιο πρόβλημα τόσο των συναδέλφων των παλαιών ειδικοτήτων στην ΠΕ που αδυνατούν, επί χρόνια, να πάρουν μετάθεση αντιμετωπίζοντας τεράστια οικογενειακά προβλήματα, όσο και των συναδέλφων μεταταγμένων, με εκβιασμούς και απειλές, εδώ και δύο χρόνια από τη ΔΕ και παραμένουν σε ομηρεία και ανασφάλεια, παράνομα, χωρίς οργανική θέση.


Το Υπ. Παιδείας πρέπει να σταματήσει τον εμπαιγμό και την διαιώνιση του προβλήματος με νέες αδικίες σε βάρος συναδέλφων μας των ειδικοτήτων.


Απορρίπτουμε τα στενά όρια της διαπραγμάτευσης με την ΕΕ και τις Μνημονιακές επιταγές για περικοπές στο δημόσιο και την εκπαίδευση, που βάζουν εμπόδια στην απόδοση των αναγκαίων για τα σχολεία οργανικών θέσεων.

 

Απορρίπτουμε διχαστικές λογικές και διαχωρισμούς των εκπαιδευτικών που θέλουν να μεταφέρουν το πρόβλημα σε ένα “εμφύλιο” αντί για την κοινή διεκδίκηση και αγώνα για κάλυψη όλων των συναδέλφων με τις 8.000 οργανικές που χρειάζονται τα σχολεία για να λειτουργήσουν. Ξέρουμε ότι χωρίς τη δημιουργία οργανικών θέσεων ΤΩΡΑ ούτε οι συνάδελφοι της ΠΕ στις παλιές ειδικότητες μπορούν να πάρουν μετάθεση ούτε οι συνάδελφοι από μετάταξη μπορούν να πάρουν την οργανική θέση που δικαιούνται και φυσικά ούτε τα σχολεία να λειτουργήσουν κανονικά από την πρώτη μέρα.


Απαιτούμε:

 

·                                        Θεσμοθέτηση των αναγκαίων οργανικών θέσεων για όλα τα διδακτικά αντικείμενα του δημοτικού σχολείου, που θα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα σχολεία (και όχι γενικά σε Διευθύνσεις Π.Ε.) που έχουν ζητήσει οι δ/νσεις – πάνω από 8.000. Έτσι θα καλυφθούν, με βάση τα μόριά τους, όλοι οι συνάδελφοι που θέλουν μετάθεση και όλοι οι μεταταγμένοι και θα χρειαστούν νέοι διορισμοί. Σε κάθε περίπτωση αν κάπου περισσέψουν μεταταγμένοι συνάδελφοι να παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ή να διατίθενται στα οικεία ΠΥΣΔΕ για να καλύψουν τις ανάγκες.

 

·                                        Την απόσυρση του σχεδίου του υπουργείου που ακυρώνει συλλήβδην όλες τις μετατάξεις και κάνει και πάλι “μπαλάκι” όλους τους μεταταγμένους συναδέλφους. Δεν αποδεχόμαστε την ανατροπή της ζωής των 4000 περίπου μεταταγμένων συναδέλφων οι οποίοι βρίσκονται πάλι στον “αέρα”, “χωρίς πατρίδα” ούτε στην ΠΕ ούτε στη ΔΕ. Στην ΠΕ δεν αναγνωρίζονται ως μεταταγμένοι ενώ στη ΔΕ έχουν χάσει τις οργανικές τους θέσεις οι οποίες έχουν καταληφθεί από άλλους τα δύο χρόνια που υπηρετούσαν στην ΠΕ.

 

·                                        Τη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων των μετατάξεων (πίνακες, μόρια, αιτήσεις προτίμησης κ.λπ.) ώστε να αποκαλυφθούν όλες οι υπερβάσεις και τα ρουσφέτια των προηγούμενων Υπ. Παιδείας. Όσο η ηγεσία του Υπ. Παιδείας δεν το κάνει και συγκαλύπτει τις ανομίες αυτές γίνεται συνυπεύθυνη. Να ακυρωθούν όλα τα ρουσφέτια και τα σκάνδαλα που έγιναν και να επιστρέψουν οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί.

 

·                                        Κατάργηση του νόμου 4172/13, με ταυτόχρονη κατάθεση νομοθετικού πλαισίου που θα κατοχυρώνει τους συναδέλφους που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια  ως μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί, άρση και επανεξέταση των αποφάσεων Λοβέρδου και Αρβανιτόπουλου για τις υποχρεωτικές μετατάξεις από τη Δ.Ε. στην Π.Ε., ώστε να δοθεί η δυνατότητα επιστροφής στη Δ.Ε. όσων εκπαιδευτικών το επιθυμούν αλλά και να εξετασθεί πόσοι και ποιοι εκπ/κοί:

 

α) ειδικοτήτων που δεν προϋπήρχαν στην Π.Ε. (γαλλικών, γερμανικών, εικαστικών, πληροφορικής, θεατρολόγοι) δικαιούνται μετάταξης και σε ποια περιοχή, με βάση τις ανάγκες της Π.Ε. και τα μόρια μετάθεσης που συγκεντρώνει κάθε εκπαιδευτικός

 

β) Για τις κοινές ειδικότητες (Αγγλικών, Μουσικής, Γυμναστών) δίκαιη λύση που να εξασφαλίζει τους εκπαιδευτικούς της Α’ βάθμιας που αιτούνται μετάθεσης και τους εκπαιδευτικούς της Β’ βάθμιας που έχουν μεταταχθεί ήδη. Καμία από τις δυο κατηγορίες εκπαιδευτικών δεν ευθύνεται για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Δε θα πληρώσουν οι εκπαιδευτικοί τους εκβιασμούς και τις πολιτικές σκοπιμότητες. Το ΥΠΟΠΑΙΘ έχει ήδη τα αριθμητικά στοιχεία στα χέρια του. Είναι παραπλανητικό ότι το πρόβλημα είναι δυσεπίλυτο  Άνοιγμα τόσων οργανικών σε κάθε περιοχή ώστε να μην αδικηθεί καμία κατηγορία και να μην πρυτανέψουν η διάσπαση και οι συντεχνιακές λογικές.

 

·      Άμεση υλοποίηση αυτής της διαδικασίας ώστε να προχωρήσει ομαλά και η διαδικασία των φετινών μεταθέσεων και τοποθετήσεων καθώς και των διορισμών

·      Διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στις εναπομείνασες κενές οργανικές θέσεις

 

-Να ακυρωθούν τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα που κατασκεύασαν τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών στη ΔΕ (αύξηση του διδακτικού ωραρίου, συγχωνεύσεις σχολείων κλπ) και να επανασυσταθούν οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις στη ΔΕ.

 

Καλούμε την πλειοψηφία της ΔΟΕ να σταματήσει να διαχωρίζει τους συναδέλφους ειδικοτήτων και να αποκρύπτει ότι το βασικό για να λυθεί το πρόβλημα δεν είναι η σειρά τοποθέτησης αλλά ο αριθμός των οργανικών θέσεων που είναι αναγκαίος στα σχολεία και έτσι θα καλυφτούν όλοι οι συνάδελφοι ειδικοτήτων και θα χρειαστούν επιπλέον διορισμοί.


Καλούμε τους συναδέλφους σε ετοιμότητα για κινητοποίηση με συντονισμό στη βάση, συλλόγων και εκπ/κών, για να επιβάλουμε την κάλυψη των σχολείων και τη δίκαιη λύση του προβλήματος.

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΣ