Απόφαση ΓΣ Αριστοτέλη 5/12: Να διευκολυνθούν οι γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρίες

Απόφαση ΓΣ Αριστοτέλη 5/12: Να διευκολυνθούν οι γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρίες

Να σταματήσει η συνεχής ταλαιπωρία των γονιών που έχουν παιδιά με αποδεδειγμένες αναπηρίες και χρήζουν υποστήριξης. Να θεσμοθετηθούν οι διευκολύνσεις που μνημονεύει ο νόμος ώστε να μπορεί να τις χρησιμοποιεί ο κάθε εκπαιδευτικός που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία χωρίς εξαιρέσεις.

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΣ