Απόφαση ΓΣ Αριστοτέλη 22/5/2019: Απόσυρση της προσωρινής ημερήσιας διάταξης που κατέθεσε το ΔΣ τςη ΔΟΕ για τις Γ.Σ. και την 88η Γ.Σ. του κλάδου

Απόφαση ΓΣ Αριστοτέλη 22/5/2019:  Απόσυρση της προσωρινής ημερήσιας διάταξης που κατέθεσε το ΔΣ τςη ΔΟΕ για τις Γ.Σ. και την 88η  Γ.Σ. του κλάδου

Η Προσωρινή Ημερήσια Διάταξη για την 88η Γενική Συνέλευση που κατέθεσε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τις Γ.Σ  και την 88η Γ.Σ. του κλάδου:

  • Δεν περιλαμβάνει κομβικά ζητήματα της περιόδου, όπως το προσοντολόγιο   και η ειδική αγωγή

  • Αποδέχεται βασικές πλευρές της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής

  • Αποδέχεται πλήρως την αξιολόγηση του σχολείου, του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω αποσπάσματα:

«Θα πρέπει να αξιολογούνται όλοι οι παράγοντες και συντελεστές της εκπαιδευτικής λειτουργίας (Υπουργείο Παιδείας, υπηρεσίες και δομές της εκπαίδευσης, υλικοτεχνική υποδομή, υποστηρικτικές δομές, αναλυτικά προγράμματα, βιβλία, διοικητικό και εποπτικό δυναμικό, σχολικές μονάδες, μαθητές και εκπαιδευτικοί κλπ.) στο πλαίσιο ενός ενιαίου συστήματος αλληλοϋποστηριζόμενων και αλληλοεξαρτώμενων διαδικασιών».

«Είμαστε υπέρ ενός συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού, που θα έχει ως στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, που θα αναγάγει τη σχολική μονάδα σε χώρο προσφοράς και δημιουργίας».

        Επιπλέον, ούτε λόγος για την απεργία-αποχή ενάντια στις αξιολογικές διαδικασίες που εδώ και δύο χρόνια αρνείται η πλειοψηφία να αποφασίσει.

Η θέση αυτή για την αξιολόγηση, εάν γίνει θέση του Κλάδου θα ανοίξει το δρόμο στην σημερινή ή σε όποια αυριανή Κυβέρνηση για να προχωρήσει σε σκληρά αξιολογικά μέτρα. Η επίκληση της εισήγησης αυτής για μια «μη τιμωρητική» αξιολόγηση είναι για τους αφελείς. Αναπαράγει την ίδια αφήγηση για την αξιολογική διαδικασία που προωθούν ΟΛΕΣ οι Κυβερνήσεις εδώ και 22 χρόνια για να κάμψουν τις αντιστάσεις του εκπαιδευτικού κινήματος και να παραδώσουν το δημόσιο σχολείο στις δυνάμεις της αγοράς. Την ίδια ρητορική υιοθετεί και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και η μνημονιακή αντιπολίτευση. Με βάση τα παραπάνω:

Καλούμε άμεσα το Δ.Σ. της ΔΟΕ να αποσύρει την εισήγηση του για την προσωρινή ημερήσια διάταξη της 88ης Γ.Σ. του κλάδου και να την αναδιαμορφώσει με βάση τις ανάγκες της περιόδου, προσθέτοντας και τα ζητήματα του προσοντολογίου με το αίτημα της κατάργησης του νόμου 4589/2019 και της ειδικής αγωγής με το αίτημα της κατάργησης του νόμου 4547/2018 και απόσυρσης της εγκυκλίου για τις ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης και της υπουργικής απόφασης για τον προγραμματισμό/αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.

Καλούμε  τους Συλλόγους Π.Ε. να πάρουν άμεσα αντίστοιχες αποφάσεις.

 

Το προεδρείο της ΓΣ