Απόφαση ΓΣ 31/5 για τα Νηπιαγωγεία: Παρασκευή 16/6 Συγκέντρωση για Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή με κατάργηση της υπουργικής απόφασης για Ενιαίο Τύπου Ολοήμερο και ωράριο με κλιμακωτή μείωση όπως των εκπαιδευτικών των πολυθέσεων δημοτικών

Απόφαση ΓΣ 31/5 για τα Νηπιαγωγεία: Παρασκευή 16/6 Συγκέντρωση για Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή με κατάργηση της υπουργικής απόφασης για Ενιαίο Τύπου Ολοήμερο και ωράριο με κλιμακωτή μείωση όπως των εκπαιδευτικών των πολυθέσεων δημοτικών

  Τέλος της σχολικής χρονιάς και πυρετώδης  είναι η προετοιμασία από την πλευρά του ΥΠΕΘ και της κυβέρνησης για την επόμενη, στον ορίζοντα των επιταγών της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ για τη διάλυση της Δημόσιας Εκπαίδευσης  και την αναδιάρθρωσή  της στην κατεύθυνση  της ακύρωσής της ως δημόσιου αγαθού και της ιδιωτικοποίησής της.

 

Η  Υ.Α. για το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο δημιούργησε ένα μοντέλο – πρόπλασμα για την Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση, προπομπό των αναδιαρθρώσεων που σχεδιάζονται και για το Δημοτικό Σχολείο με τα εξής στοιχεία:

 

1.Κατάργηση του ενιαίου ολοήμερου Προγράμματος στην βάση της υποχρεωτικότητας μόνο για την πρωινή λειτουργία και της προαιρετικότητας για την απογευματινή.

 

2. Προϋποθέσεις φοίτησης  για τα νήπια στο προαιρετικό απογευματινό πρόγραμμα.

 

3. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας  με βάση τον αριθμό των φοιτούντων νηπίων.

 

4. Ακύρωση της ποιοτικής προέκτασης του πρωινού προγράμματος  σε ενιαίο πλαίσιο με το απογευματινό και του αντισταθμιστικού ρόλου  που αυτό προσφέρει

 

5. Δημιουργία μικτών τμημάτων  με τις  αρνητικές συνέπειες που ήδη γνωρίζουμε.

 

6. Κατάργηση της εναλλαγής της βάρδιας των νηπιαγωγών στο Ολοήμερο πρόγραμμα

 

7. Δημιουργία όρων επισφάλειας της εργασίας των νηπιαγωγών (εκπαιδευτικοί όχι αποκλειστικά ΠΕ 60, χωριστές σταθερές βάρδιες, ακύρωση λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος  ανά πάσα στιγμή εντός του έτους,  διεύρυνση  των  ελαστικών  μορφών  εργασίας  στο Ολοήμερο)

 

8. Συνθήκες προετοιμασίας για τη σταδιακή  απόσυρση του κράτους  από το Δημόσιο Σχολείο

 

Ταυτόχρονα η Υ.Α. για τη θεσμοθέτηση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών στις 25 ώρες, που στην πραγματικότητα αγγίζει τις 30 ώρες με την προσέλευση και τα διαλείμματα,   με κλιμάκωση για τους υπηρετούντες σε 4/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία επέφερε αύξηση του διδακτικού ωραρίου τους , που είναι πλέον το μεγαλύτερο σε όλες βαθμίδες  της Εκπάιδευσης  και ανοιξε το δρόμο για την επέκτασή της στους εκπαιδευτικούς ολόκληρης της πρωτοβάθμιας κατά τα συμφωνηθέντα στο 4ο μνημόνιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η τροπολογία για την Ειδική Αγωγή που περιορίζει τις δυνατότητες μείωσης του αριθμού των παιδιών ανά τμήμα όταν υπάρχουν μαθητές με ειδικές ανάγκες  αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο επί της ουσίας των αριθμό των μαθητων ανά τμήμα κατά τα συμφωνηθέντα στο 4ο μνημόνιο

 

Η  θεσμοθέτηση της εισαγωγής της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών και στο Νηπιαγωγείο σηματοδοτεί την πρώιμη κατηγοριοποίηση των μαθητών, από την ηλικία του νηπίου και οδηγεί στην ταξινομική ιεράρχηση των μαθητών, σε διαχωρισμούς και σε διακριτές μαθητικές «ταυτότητες» (αποτυχημένος – επιτυχημένος) που συνοδεύουν το νήπιο στο δημοτικό σχολείο.

 

Ο προσφάτως ανακοινωθείς περιορισμός δημοσιονομικού χαρακτήρα που αποκλείει την ίδρυση παραρτήματος Νηπιαγωγείου στην περίπτωση που απαιτείται πρόσληψη αναπληρωτή αποτελεί ένα ακόμη κομματάκι στο παζλ.

 

Στο έδαφος λοιπόν αυτό  των  μέτρων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που συνεχίζει το καταστροφικό έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων και την υπονόμευση της δημόσιας προσχολικής αγωγής,  ο Υπουργός Παιδείας και ο Πρωθυπουργός εξαγγέλλουν την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή ενώ τις αμέσως επόμενες μέρες διευκρινίζουν ότι η θεσμοθέτησή της παραπέμπεται στο τέλος της τριετίας που λειτουργεί ως δήθεν μεταβατικό στάδιο με τη δυνατότητα επιλογής των γονέων μεταξύ ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών σταθμών και Δημόσιου Νηπιαγωγείου για τη φοίτηση των παιδιών τους ηλικίας προνηπίου.

 

Στην πραγματικότητα εξαπατούν  και παραπλανούν με τον πλέον κυνικό τρόπο την κοινωνία και τους εκπαιδευτικούς παίζοντας σε διπλό ταμπλώ και αποφεύγοντας να δεσμευθούν για χρηματοδότηση δομών και προσλήψεων.

 

 Υποχρεωτική προσχολική αγωγή  και εκπαίδευση που δεν θα  παρέχεται απόκλειστικά και  ΜΟΝΟ στο Δημόσιο Νηπιαγωγειο δρομολογεί   τη λειτουργία, για πρώτη φορά, τμήματος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( προνήπια 4-5 ετών) στα πλαίσια των Δήμων. Για άλλη μια φορά το Νηπιαγωγείο  λειτουργεί ως δούρειος ίππος για την εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ και της ΕΕ για την υπαγωγή  της Εκπαίδευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ας μην ξεχνάμε την απόφαση – πρόταση της ΚΕΔΕ προς την κυβέρνηση για την υπαγωγή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  στους Δήμους.

 

Παράλληλα σηματοδοτεί το άνοιγμα της κερκοπορτας για την εισβολή  των συνθηκών, των  κανόνων  και των εργασιακών σχέσεων  των δήμων σε δομές της Δημόσιας Εκπαίδευσης δηλαδή την είσοδο των κουπονιών- vouchers, των  διδάκτρων  - τροφείων, των ωραρίων  και της 30ωρης ελαστικής εργασίας  όλων των μορφών.

 

Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια μεγάλη αγορά στο πεδίο της προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  η οποία εξυπηρετείται μεθοδικά  με τη μεταβατικότητα σε βάθος τριετίας. Πίσω από τη ρητορική της δίχρονης προσχολικής αγωγής κρύβεται η ιδιωτικοποίηση και η προώθηση των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ και της ΕΕ και η ικανοποίηση ιδιωτικών συμφερόντων.  Γι αυτό, πέρα από τις απατηλές εξαγγελίες, δεν υπάρχει ούτε ένα συγκεκριμένο βήμα για την κατασκευή νέων νηπιαγωγείων και τον διορισμό Νηπιαγωγών.

 

Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη: μόνο οι εργαζόμενοι και το εκπαιδευτικό κίνημα μπορούν να επιβάλουν τη δίχρονη υποχρεωτική δημόσια δωρεάν προσχολική εκπαίδευση στα δημόσια Νηπιαγωγεία και το 12χρονο ενιαίο σχολείο. Αυτό είναι το αίτημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της εργαζόμενης πλειοψηφίας και δεν έχει καμιά σχέση με την πολιτική της διάλυσης του δημόσιου σχολείου και της μαζικής εξαπάτησης της κοινωνίας που προωθεί το υπουργείο.

 

Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει όλα τα παιδιά από 4-6 χρόνων γιατί από τα 4 χρόνια αρχίζει η συνειδητή προσέγγιση - ανακάλυψη της γνώσης από το παιδί. Γι αυτό από κει αρχίζει η εκπαιδευτική διαδικασία η οποία  διαχωρίζει  την προσχολική αγωγή και εκπάιδευση από τη φροντίδα και πρέπει να είναι στην πλήρη ευθύνη του Υπ Παιδείας σε όλα τα επιπεδα όπως τα σχολεία. Το Νηπιαγωγείο προσφέρει Αγωγή και Εκπάιδευση η οποία πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από την αντίστοιχη  δομή της δημόσιας εκπαίδευσης - το δημόσιο Νηπιαγωγείο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οικειοποιείται χαρακτηριστικά Δημοτικού Σχολείου.

 

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί πρέπει να είναι δημόσιοι και να καλύπτουν όλα τα παιδιά 0-4 χρόνων, όσων εργαζόμενων και ανέργων το επιθυμούν. Είναι απαράδεκτο να διώχνουν παιδιά των οποίων οι γονείς απευθύνονται στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς (έως 40.000 μένουν εκτός βρεφονηπιακών κάθε χρόνο). Είναι απαράδεκτο να αποκλείονται παιδιά με εισοδηματικά κριτήρια και εντοπιότητα. Είναι απαράδεκτο τα κριτήρια να είναι αν το παιδί θα έχει έγκριση χρηματοδότησης ΕΣΠΑ ή αν μπορούν οι γονείς του να πληρώσουν τροφεία/δίδακτρα. Είναι καταστροφικό για τους δημόσιες δομές φροντίδας το σύστημα των Vouchers/κουπονιών κρατικής χρηματοδότησης ανά κεφαλή παιδιού, με δυνατότητα επιλογής όποιας δομής θέλει ο γονέας.

Η επαγγελματική κατοχύρωση όλων των εργαζόμενων δεν μπορεί να γίνει μέσα από τη διαμάχη μεταξύ τους για το πού θα πηγαίνουν τα παιδιά και ποιος θα δουλεύει εκεί. Άλλωστε και η σημερινή κατανομή των παιδιών (ύπαρξη προνηπίων 4-5 και στους Δήμους) κάθε άλλο παρά διασφαλίζει τις θέσεις και τους όρους εργασίας τόσο των βρεφονηπιοκόμων όσο και των νηπιαγωγών. Αυτό που πραγματικά απειλεί το εργασιακό μέλλον όλων των εργαζόμενων στους χώρους αυτούς είναι η ραγδαία ιδιωτικοποίηση, η συρρίκνωση των δημόσιων δομών και η επέκταση της λειτουργίας τους με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ο αποκλεισμός χιλιάδων παιδιών από τις δημόσιες δομές φροντίδας και χιλιάδων προνηπίων από το δημόσιο Νηπιαγωγείο, η απαγόρευση των μόνιμων διορισμών στο πλαίσιο της συρρίκνωσης του κράτους, η ραγδαία χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων με τις κάθε είδους ελαστικές μορφές απασχόλησης. 

 

Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε  

 

Κατάργηση της Υ.Α, για τον Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Μείωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας με καθολική εφαρμογή της κλιμάκωσής του αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και απότερο στόχο την εξίσωση με το ωράριο της Δευτεροβάθμιας για όλους τους εκπαιδευτικούς .

Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4-6 ετών αποκλειστικά στο δημόσιο Νηπιαγωγείο. Κανένα νήπιο - προνήπιο έξω από το δημόσιο Νηπιαγωγείο.

Μείωση του αριθμού των παιδιών σε 15 ανά τμήμα

Καμία κατάργηση-συγχώνευση Νηπιαγωγείου ή τμήματος.

Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί Νηπιαγωγών για την κάλυψη όλων των αναγκών.

Νέα κτίρια και σύγχρονες υποδομές για τα δημόσια νηπιαγωγεία με κρατική χρηματοδότηση.

Λειτουργία των τμημάτων των Νηπιαγωγείων με αμιγή σύνθεση: τμήματα κλασσικού, τμήματα ολοήμερου προγράμματος.

 

Ο Σύλλογός μας καλύπτει συνδικαλιστικά τους/τις συναδελφους νηπιαγωγούς μελη του να συγκροτήσουν τμήματα των Νηπιαγωγείωνν τους με αμιγή σύνθεση , τμήματα κλασσικού, τμήματα ολοήμερου προγράμματος, σύμφωνα με τις αιτήσεις των γονέων. 

 

Κανένα παιδί ηλικίας 0-4, που οι γονείς του το επιθυμούν, έξω από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Όχι τροφεία - δίδακτρα. Μείωση του αριθμού των παιδιών στα τμήματα βρεφονηπιακών στα 15 παιδιά και δημιουργία όλων των αναγκαίων τμημάτων που θα χρειαστούν. 

 

- Απόλυτη διασφάλιση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζόμενων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μετατροπή των συμβάσεων των ελαστικά εργαζόμενων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Μαζικοί διορισμοί μόνιμων βρεφονηπιοκόμων και του αναγκαίου προσωπικού (ψυχολόγοι, παιδίατροι, βοηθητικό προσωπικό) στους Δήμους, για την κάλυψη όλων των αναγκών.

 

Σταθερή μόνιμη δουλειά με πλήρη δικαιώματα και αξιοπρεπείς αμοιβές. Κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας (όχι ΕΣΠΑ). Καμία αμφισβήτηση του εργασιακού 6ωρου και του ωραρίου λειτουργίας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.