Απόφαση ΓΣ 28.11.2023: Άμεση ακώλυτη μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων! Κατάργηση της δόκιμης περιόδου

Απόφαση ΓΣ 28.11.2023: Άμεση ακώλυτη μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων! Κατάργηση της δόκιμης περιόδου

Απαιτούμε:

  • να μονιμοποιηθούν άμεσα όλες/όλοι οι νεοδιόριστοι στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η διαδικασία να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

  • Καμία σύνδεση των διαδικασιών μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών με την αξιολόγηση

  • Να καταργηθεί η δόκιμη περίοδος/ο εκπαιδευτικός να θεωρείται μόνιμος με όλα τα αντίστοιχα δικαιώματα και χωρίς δόκιμη περίοδο, με την πρόσληψή του ως μόνιμος εκπαιδευτικός

Η ακύρωση των μονιμοποίησεων των νεοδιόριστων του 2020 καθώς και η μη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων του 2021 ενώ έχει παρέλθει προ πολλού το χρονικό όριο που ορίζει ο νόμος, καθώς και η σύνδεση της μονιμοποίησής τους με την ατομική αξιολόγηση, αποτελεί ξεκάθαρα για μια στοχευμένη επιχείρηση εκβιασμού των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια της κυβέρνησης να εφαρμόσει το νομοθετικό πλαίσιο πειθάρχησης και υποταγής της αξιολόγησης.

 

Κανείς/καμία όμηρος στις πολιτικές φαντασιώσεις της ατομικής αξιολόγησης:

 

Οι ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ σε όλη τη χώρα έχουν υπηρεσιακό καθήκον να προχωρήσουν άμεσα σε συνεδριάσεις με θέμα την μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών 2020-2021 και στις αυτοδίκαιες μονιμοποιήσεις τους. Όσες δεν το κάνουν, παρανομούν, είναι υπόλογες και έκθετες. Δε θα αφήσουμε κανέναν/μια συνάδελφο μόνο/η απέναντι στη Διοίκηση.

 

Καλούμε το ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας να συνεδριάσει άμεσα και να προχωρήσει στη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων.

 

Οργανώνουμε κινητοποιήσεις στην Α’ διεύθυνση, στο υπουργείο, στο διοικητικό εφετείο όποτε εκδικαστούν οι προσφυγές, αποτελεί κεντρικό ζήτημα στο συντονισμό των ΣΕΠΕ/ΕΛΜΕ

 

Οι νεοδιόριστες/οι είναι μόνιμοι!

 

Το προεδρείο της ΓΣ

Τιτίνα Διαμάντη

Βεργάκης Δημήτρης