ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ 23/5/2024 : Ωράριο νηπιαγωγών και παρουσία

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ 23/5/2024 : Ωράριο νηπιαγωγών και παρουσία

23-05-2024

 

Το ωράριο των νηπιαγωγών ενώ νομοθετήθηκε ώστε υποτίθεται να υπολογίζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, τελικά λόγω των σημαντικών διαφορών/ζητημάτων στη λειτουργία του νηπιαγωγείου όχι απλώς δεν εξασφαλίζεται η μείωση του ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, αλλά αντίθετα το ωράριο των νηπιαγωγών είναι το μεγαλύτερο ανάμεσα σε όλες/ους τους εκπαιδευτικούς, δεν έχουν κενά ή διαλείμματα και είναι διαρκώς επιφορτισμένοι/ες με την επίβλεψη των παιδιών, σε πολλές περιπτώσεις παραμένοντας μόνες/οι στις σχολικές μονάδες.. Επισημαίνουμε  ότι πρόκειται  για καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων  και για αμοιβές συναδέλφων που κανένας δεν έχει δικαίωμα είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, να τις στερεί.

Συγκεκριμένα:

• Τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων όλης της χώρας (96%), ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά  σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας και η/ο  δε Προϊσταμένη/ος καλείται να υποστηρίξει το διοικητικό έργο με πλήρες διδακτικό ωράριο και  με πολλές ώρες απλήρωτης εργασίας. 

• Το διδακτικό ωράριο Προϊσταμένων και η παροχή διοικητικού έργου εντός εργασιακού  καθορίζεται όχι από τη παραπάνω νομοθεσία αλλά από τον τύπο του Νηπιαγωγείου. Ως εκ τούτου αν στο Νηπιαγωγείο υπάρχει πρωινή υποδοχή η/ο  Προϊσταμένη/ος  δεν έχει χρόνο για το διοικητικό έργο  κάτι που δημιουργεί ανισότητες μεταξύ Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων. 

Στα πλαίσια του συνολικού μας αιτήματος για μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Α’ βάθμιας στα πλαίσια της Β’ βάθμιας, απαιτούμε άμεσα για το ωράριο των νηπιαγωγών:

  • Μείωση των μαθητών ανά τμήμα/Στο Νηπιαγωγείο αναλογία εκπαιδευτικών-μαθητών 1/15

  • Σε νηπιαγωγεία με μικρότερο αριθμό των 15 μαθητών/τριών τοποθέτηση μιας/ενός ακόμα νηπιαγωγού

  • Μείωση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών ολιγοθεσίων στο επίπεδο του ωραρίου των συναδέλφων των πολυθεσίων σχολείων της Πρωτοβάθμιας με καθολική εφαρμογή της κλιμακωσής του αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και απώτερο στόχο την εξίσωση με το ωράριο της Β/θμιας για όλους τους εκπαιδευτικούς. Υπολογισμός ως διδακτικός χρόνος όλος ο χρόνος παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο (διαλείμματα –προσέλευση –αποχώρηση).

  • Την τοποθέτηση ενός/μίας επιπλέον νηπιαγωγού σε κάθε Νηπιαγωγείο, ενός/μίας επιπλέον εκπαιδευτικού σε κάθε ολιγοθέσια σχολική μονάδα, με σύσταση οργανικών θέσεων, με σταθερή σχέση εργασίας και αποκλειστική διάθεση.

  • Την άμεση απόδοση των δεδουλευμένων υπερωριών στους/στις νηπιαγωγούς των οργανικά ή/και λειτουργικά 4/θέσιων νηπιαγωγείων.

  • Βοηθητικό Προσωπικό (καθαρίστριες/ες-τραπεζοκόμους κλπ) με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας σε όλη την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

  • Σύγχρονα ασφαλή Κτίρια/Ανεγέρσεις νέων σχολικών μονάδων/Όχι στα κοντέινερ και τα ΣΔΙΤ

Διεκδικούμε να πληρωθούν οι υπερωρίες σε όσες/όσους νηπιαγωγούς εργάζονται στα πολυθέσια νηπιαγωγεία του Συλλόγου μας

Οργανώνουμε

Καμπάνια ενημέρωσης, εκδίδουμε αφίσα

Κινητοποίηση στο ΥΠΑΙΘ και στη βουλή

Διεκδίκηση των υπερωριών για τις/τους νηπιαγωγούς που εργάζονται σε 4θέσια και άνω νηπιαγωγεία

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΣ