Από τη μύγα ξύγκι, κ. Φίλη; Για τα πιστοποιητικά υγείας των αναπληρωτών

Από τη μύγα ξύγκι, κ. Φίλη; Για τα πιστοποιητικά υγείας των αναπληρωτών

Αφού το Υπουργείο κυριολεκτικά υπέκλεψε ένα μηνιάτικο από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, προσλαμβάνοντάς τους με ένα μήνα καθυστέρηση, τώρα τους υποκλέπτει και 1-2 ημερομίσθια και πιθανά και 0,0333 μόρια από την προϋπηρεσία τους, αν η ημερομηνία πρόσληψης δεν θα είναι κοινή για όλους.

 

Γι’ αυτό οι συνάδελφοι αναπληρωτές που παρουσιάστηκαν σήμερα για να αναλάβουν υπηρεσία στις διευθύνσεις, γνώρισαν την «τρέλα» της κείμενης νομοθεσίας και της πολιτικής ηγεσίας; Οι συνάδελφοι αναπληρωτές, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την πρόσληψή τους Παρασκευή βράδυ και παρουσιάστηκαν στις διευθύνσεις Δευτέρα πρωί, έπρεπε κατά την υπηρεσία, να καταθέσουν πιστοποιητικά υγείας, όταν μάλιστα τα παλιά έχουν τριετή ισχύ! Το υπουργείο αποφάσισε ότι απαιτούνται νέα!

 

Σε πολλές διευθύνσεις δεν έγιναν δεκτές ούτε υπεύθυνες δηλώσεις από  συναδέλφους που είχαν δικαιολογητικά εν ισχύ με ημερομηνία από το 2014  (μια και η ισχύς τους είναι διετής).

 

Μετά την άρνηση ανάληψης υπηρεσίας  με ευθύνη αρκετών  διευθύνσεων  οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες τρέχουν να αποκτήσουν τις ιατρικές γνωματεύσεις, στις πλείστες των περιπτώσεων σε ιδιώτες γιατρούς πληρώνοντας από την τσέπη τους για να προλάβουν, μια που η ημερομηνία για την πρόσληψή τους λήγει αύριο.

 

Στην Α’ Αθήνας, με βάση τις θέσεις των εκπαιδευτικών σωματείων, των αιρετών και της διευθύντριας εκπαίδευσης, έγιναν δεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις, αναρτήθηκαν τα κενά και θα συνεδριάσει το Υπηρεσιακό συμβούλιο κανονικά για γίνουν οι τοποθετήσεις όπως ορίζει η νομοθεσία.

 

Εφαρμόζοντας το τρίτο μνημόνιο και που έχει επιφέρει την πλήρη διάλυση σε  σχολεία, υπηρεσίες και υπουργείο, οι αναπληρωτές τοποθετούνται χωρίς συνεδρίαση των υπηρεσιακών συμβουλίων κατά το δοκούν των διευθυντών εκπαίδευσης, επαναφέροντας την αδιαφάνεια και τις πελατειακές σχέσεις και  πρακτικές. Οι αναπληρωτές τοποθετούνται αυθαίρετα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας από όλους, καταστρατηγώντας κάθε σειρά και δικαιοσύνη. 

 

Aπαιτούμε:

 

·      Τα πιστοποιητικά υγείας να κατατεθούν το επόμενο διάστημα και να γίνουν δεκτές οι βεβαιώσεις που προσκομίζουν οι εκπαιδευτικοί

 

·      Να δημοσιοποιηθούν τώρα σε όλα τα ΠΥΣΠΕ τα κενά

 

·      Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών να γίνουν μετά από  συνεδρίαση των ΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ

 

·      Η Δευτέρα 28/9 να θεωρηθεί κοινή μέρα πρόσληψης όλων των αναπληρωτών και να μη χαθεί κανένα ημερομίσθιο

 

·      Να αποζημιωθούν οι συνάδελφοι που κατέφυγαν στους ιδιώτες γιατρούς

 

Για το συνολικό ζήτημα των διορισμών και των δικαιωμάτων των αναπληρωτών συναδέλφων, ισχύουν όλα τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις που έχουμε ανακοινώσει και σε προηγούμενες αποφάσεις μας.

  Αθήνα, 28-9-2015

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος             Η γραμματέας

 

Ρέππα Ντίνα           Γράφου Ματίνα