Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του συλλόγου εκπ/κών Π.Ε. «ο Αριστοτέλης»

3/5/2017

 

Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. η Γκάγκαρη Αγγελική, (εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ), λόγω προσωπικών δυσκολιών και αντικαταστάθηκε από τον Ζήση Χρήστο, (εκλεγμένο με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ, επίσης).

 

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. είναι

Πρόεδρος:

Ρέππα Ντίνα

Γραμματέας:     

Σακαρετσάνος Λάμπρος

Αντιπρόεδρος:  

Γκουμάς Φίλιππος

Ταμίας:           

Γούναρης Θανάσης

Μέλη:

Γράφου Ματίνα

Ζήσης Χρήστος

Καβακλής Λουκάς

 

Η ευθύνη των σχολείων κατανέμεται όπως παρακάτω:

 

Πρόεδρος:

Ρέππα Ντίνα (τηλ.: 6977003052, σχολείου: 2108319862)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 11ο, 44ο, 63ο, 109ο, 145ο, 152ο, 1ο Ν. Φιλαδ., 3ο Ν. Φιλαδ., 4ο Ν. Φιλαδ.,

                               και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Γραμματέας:     

Σακαρετσάνος Λάμπρος, (τηλ: 6979044781, σχολείου:2108652643) 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 21ο, 22ο, 23ο, 75ο, 79ο, 165ο, 6ο ειδ., 8ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Αντιπρόεδρος:

Γκουμάς Φίλιππος (τηλ.: 6979447415, σχολείου: 2105151072)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 39ο, 57ο, 60ο, 61ο, 141ο, 162ο, 5ο Ν. Φιλαδ., 2ο Ν.Χαλκ.,

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 Ταμίας:           

Γούναρης Θανάσης (τηλ.: 6976403600, σχολείου: 2108640806)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 20ο, 32ο, 50ο, 53ο, 99ο, 127ο, 150ο, 4ο ειδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

Μέλη:

Γράφου Ματίνα  (τηλ.: 6973235061 σχολείου: 2105152811)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:  51ο , 54ο , 55ο , 59ο, 66ο, 129ο 144ο, 1ο Ν.Χαλκ., 6ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία
Καβακλής Λουκάς (τηλ.: 6983600510 σχολείου: 2105152811)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 48ο, 67ο, 56ο, 58ο, 62ο, 128ο, 173ο, 2ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

Ζήσης Χρήστος (τηλ.: 6947003793, σχολείου: 2108328326)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 24ο, 31ο, 52ο, 69ο, 108ο, 170ο, 130ο, 7ο Ν. Φιλαδ.

και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

      Ρέππα Ντίνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος