Αίτημα συνάντησης με ΔΣ ΔΟΕ, των ΣΕΠΕ Αριστοτέλης, Γληνός, Ηρ. Κωνσταντοπούλου, Περικλής, Κ. Σωτηρίου, για τις διώξεις των απεργών

Αίτημα συνάντησης με ΔΣ ΔΟΕ, των ΣΕΠΕ Αριστοτέλης, Γληνός, Ηρ. Κωνσταντοπούλου, Περικλής, Κ. Σωτηρίου,  για τις διώξεις των απεργών

27/2/2022

 

Με βάση την απόφαση της ΔΟΕ στις 24/2/2022 σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στους/στις 114 συναδέλφους/ισσες που δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες της αξιολόγησης, το ΔΣ της ΔΟΕ αποφάσισε να στηρίξει νομικά τους/τις συναδέλφους/ισσες.

 

Με βάση το γεγονός των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων για την υποβολή των ενστάσεων των διωκόμενων εκπαιδευτικών, ζητάμε επείγουσα συνάντηση με το ΔΣ της ΔΟΕ και τη νομική της σύμβουλο, προκειμένου να καθορίσουμε τις ενέργειες που χρειάζονται για την υπεράσπιση των συναδέλφων/ισσών.

 

Αναμένουμε άμεση επικοινωνία για τον καθορισμό της συνάντησης.

 

Το αίτημα υπογράφουν τα πρωτοβάθμια σωματεία:

Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. «Αριστοτέλης»

Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. «Δ. Γληνός»

Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. «Ηρώ Κωνσταντοπούλου»

Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. «Περικλής»

Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. «Κ. Σωτηρίου»

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Τόλη Πολίνα, Πρόεδρος ΣΕΠΕ «Αριστοτέλης», 6974064710

Μιχαήλ Νατάσα, Πρόεδρος ΣΕΠΕ «Δ. Γληνός», 6973777863

Δινοπούλου Ευαγγελία, Πρόεδρος ΣΕΠΕ «Ηρώ Κωνσταντοπούλου», 6942058301

Παπασπύρου Νίκος, Πρόεδρος ΣΕΠΕ «Περικλής», 6973056740

Πατέλη Βιολέτα, Πρόεδρος ΣΕΠΕ «Κ. Σωτηρίου», 6976372500