Αφισέτο του Αριστοτέλη για 30ωρο/σχολικά γεύματα/αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση

Αφισέτο του Αριστοτέλη για 30ωρο/σχολικά γεύματα/αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση

Αφισέτο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας σχετικά με 30ωρο/σχολικά γεύματα/αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση 

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

Εκπαιδευτικό μνημόνιο

Δεν θα περάσει/Δεν θα εφαρμοστεί

 

Α. Υπερασπίζουμε το ωράριό μας

Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων άλλο έργο ή υπάρχει συνεδρίασή του συλλόγου διδασκόντων. Καλούνται όλες και όλοι οι συναδέλφισσες/οι, να υπερασπίσουν εμπράκτως τα εργασιακά μας δικαιώματα, δηλώνουμε προς τη διοίκηση την ανυποχώρητη θέλησή μας να μην αποδεχτούμε αύξηση του ωραρίου εργασίας και την αποφασιστικότητά μας να το υπερασπίσουμε μαχητικά! Θεωρούμε το ζήτημα της προστασίας του ωραρίου μας, κορυφαίο θέμα για όλους τους εκπαιδευτικούς μόνιμους και ελαστικά εργαζόμενους, οι οποίοι επιπροσθέτως θα χάνουν τις θέσεις εργασίας τους. Καλούμε εκπαιδευτικούς και διευθυντές/ντριες να καταγγέλλουν στο σωματείο μας πιθανές πιέσεις της διοίκησης. Δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε νέες αναθέσεις καθηκόντων, αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα, εκβιασμούς και εκφοβισμούς με στόχο να εξαναγκάζονται οι εκπαιδευτικοί να παραμένουν πέραν των μέχρι τώρα καθηκόντων τους, στη σχολική μονάδα. Δηλώνουμε ότι θα καταγγέλλονται επώνυμα τέτοιες απόπειρες απ’ όπου κι αν προέρχονται. Το επόμενο διάστημα, η επιτροπή αγώνα και το ΔΣ του συλλόγου θα επισκεφτούν όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία.

 

Β. Σχολικά Γεύματα 

Συνεχίζουμε να παραδίδουμε τα σχολικά γεύματα στο σπίτι για όσα παιδιά δεν παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα. Καμία ανάληψη αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν στα καθήκοντα άλλων επαγγελμάτων, όπως τραπεζοκόμων, τεχνολόγων τροφίμων κ.λπ. Αποφασίστηκε επίσης, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες νομικές ενέργειες με τον νομικό σύμβουλο του σωματείου και της ομοσπονδίας ώστε να κατοχυρωθεί η μη ανάληψη από εμάς καθηκόντων άλλων επαγγελμάτων (π.χ. τραπεζοκόμων, τεχνολόγων τροφίμων κ.λπ.) και η νομική κατοχύρωση ως διδακτικό έργο κάθε πράξης στην οποία υπάρχει παρουσία μαθητών. Στα πλαίσια αυτά δηλώνουμε ότι δεν θα αποδεχτούμε καμία βλαπτική μεταβολή στο ζήτημα του υπολογισμού της 1ης ώρας του ολοημέρου (ώρα σίτισης) ως διδακτική. Η εμπειρία μας από την μάχη για τον υπολογισμό της την περσινή χρονιά αποτελεί οδηγό και στην περίπτωση που επιδιωχθεί μετατροπή της σε εξωδιδακτικό έργο.

 

Γ. Αποχή από αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση

Επαναεπιβεβαιώνουμε την απόφασή μας για απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης μπροστά και στον επερχόμενο νόμο για τις νέες δομές υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου που ετοιμάζει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Όπως και την χρονιά 2013-2014 θα ακυρώσουμε κάθε απόπειρα εφαρμογής της με όποιο μανδύα και αν επενδυθεί!