Αφίσες Αριστοτέλη για μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων και τις εγκυμονούσες συναδέλφισσες

Αφίσες Αριστοτέλη για μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων και τις εγκυμονούσες συναδέλφισσες

Τυπώστε τις αφίσες και κολλήστε έξω από το σχολείο/νηπιαγωγείο να ενημερωθούν οι γονείς