Αδιαφάνεια από τη Σχολική Επιτροπή του δήμου Αθηναίων και κανένας οικονομικός απολογισμός!

Αδιαφάνεια από τη Σχολική Επιτροπή του δήμου Αθηναίων και κανένας οικονομικός απολογισμός!

12/5/2017

 

Συνεχίζονται οι αυθαιρεσίες της σχολικής επιτροπής ΠΕ του Δήμου Αθηναίων. Την Παρασκευή 12/5, στάλθηκε ένας κατάλογος που περιείχε τα χρήματα που αντιστοιχούν σε κάθε σχολική μονάδα με βάση έναν προτεινόμενο αλγόριθμο από την Α’ δόση του 2017. Μόνο που η κατάσταση αυτή δεν δημοσιοποιούσε πόσα χρήματα κατατέθηκαν σε κάθε σχολική μονάδα ώστε να μπορεί να γίνει έλεγχος αν τηρήθηκε έστω αυτό το ισχνό 40% της δόσης που αποφάσισε η σχολική επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση να δώσει στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία (σημ.: το ποσοστό αυτό κατήγγειλαν τα εκπαιδευτικά σωματεία).

 

Μάλιστα, μετά από επικοινωνία με αρκετές σχολικές μονάδες διαπιστώσαμε ότι δεν έχει κατατεθεί ούτε καν αυτό το ποσό αλλά πολύ λιγότερα! Είναι πλέον φανερό ότι η Σχολική Επιτροπή και όσοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα είναι εξαιρετικά εκτεθειμένοι με την πρακτική αυτή! Δεν είναι διαφάνεια να δημοσιοποιείς τι όφειλες να δώσεις στα σχολεία. Διαφάνεια είναι η Σχολική Επιτροπή να δημοσιοποιεί τι έδωσε σε κάθε σχολική μονάδα, ποιοι λογαριασμοί της συγκεκριμένα πληρώθηκαν και πού βρίσκονται τα υπόλοιπα χρήματα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε! Κανείς δεν ξέρει τι κάνει η σχολική επιτροπή τα χρήματα, δεν αποδίδεται λογαριασμός και απολογισμός για τίποτα.

 

Δεν κρατήθηκαν ούτε στο ελάχιστο οι δεσμεύσεις ότι θα δημοσιοποιηθεί: ο απολογισμός των προηγούμενων σχολικών επιτροπών της ίδιας δημοτικής αρχής, τα ποσά των αποθεματικών που παραδόθηκαν, τα χρέη που υπάρχουν, αναλυτικά οι λογαριασμοί ανά σχολική μονάδα που εξοφλήθηκαν!

 

Αντίθετα, μειώνονται όλο και περισσότερο τα χρήματα που αποδίδονται στα σχολεία ενώ κανείς δεν ενημερώνεται τι γίνονται τα υπόλοιπα!

Καταγγέλλουμε τη διαδικασία αυτή και απαιτούμε ΤΩΡΑ να δοθεί ΟΛΟΚΛΗΡΗ η Α’  δόση στα σχολεία καθώς και πλήρης απολογισμός!

 

Καλούμε τους διαχειριστές των οικονομικών των σχολικών κοινοτήτων (διευθυντές/ντριες και προϊσταμένες/οι) να ελέγξουν αν τους έχει αποδοθεί το 40% της Α’ δόσης και αν δεν έχει αποδοθεί να το δηλώσουν στη Σχολική Επιτροπή, ζητώντας να τους αποδοθεί αυτό που έχει αποφασιστεί!

 

Καλούμε το διευθυντή εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας να παρέμβουν για την απόδοση των χρημάτων στα σχολεία.

 

Αιτούμαστε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Οικονομικών για τα ζητήματα της κρατικής επιχορήγησης και της απόδοσής της στις σχολικές μονάδες!

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

       Ρέππα Ντίνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος