77 Σύλλογοι κι ΕΛΜΕ ενάντια στην αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση και υπέρ της απεργίας αποχής από κάθε διαδικασία τους

77 Σύλλογοι κι ΕΛΜΕ ενάντια στην αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση και υπέρ της απεργίας αποχής από κάθε διαδικασία τους