5 Νοεμβρίου οι εκλογές των υπηρεσιακών Συμβουλίων Δείτε τα εκλογικά τμήματα στα οποία ψηφίζουν οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων

Δ        Κατεβάστε  εδώ  την εγκύκλιο προκήρυξης των εκλογών 

...5.  Για τη διευκόλυνση των εκλογέων και τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους, χορηγείται άδεια μιας (1) ημέρας σε όλους τους εκπαιδευτικούς  που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν έγκαιρα τους μαθητές...

 

και  εδώ  η εγκύκλιος με τα εκλογικά τμήματα και τις σχολικές μονάδες                                                                     

 

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών που θα διεξάγουν τις εκλογές της 5ης- 11-2014, για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ καθώς και ορισμός περιοχών και σχολείων αρμοδιότητάς τους.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης  Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

1.      Το άρθρο 22 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1, τ.Α΄/ 3-1-2003).

2.      Την με αριθμ. Φ.350/27/102826/Δ1/7-9-2012 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

3.      Την με αρ. πρωτ. 21658/14-10-2014 εισήγηση της Δ/ντριας της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας

 

 

Αποφασίζουμε

 

Τη συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτροπών στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που θα διεξάγουν τις εκλογές την 7η-11-2012 για την ανάδειξη αιρετών μελών των  ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ και ορίζουμε τις περιοχές και τα σχολεία αρμοδιότητάς τους ως εξής:

 

 

1η Εφορευτική Επιτροπή

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο  διδακτήριο του 1ου 12/θ Πρότυπου Πειραματικού Δημ. Σχολ. Π.Τ.Δ.Ε.Π.Α. (Μαρασλή 4, Κολωνάκι) τηλ. 210 7237601 από την παρακάτω εφορευτική επιτροπή:

 

1.      Κασσιανός Παναγιώτης, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 10/θέσιου 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την Παντοπούλου Δομνίκη, κλάδου ΠΕ70, εκπαιδευτικό του  1θέσιου Πρότυπου Πειραματικού Δ.Σ. Αθηνών 

2.      Πολυζώη Γεωργία, κλάδου ΠΕ70, Δ/ντρια του 12/θ Πρότυπου Πειραματικού Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρώτρια της την Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη, κλάδου ΠΕ70, εκπαιδευτικό του 12/θ Πρότυπου Πειραματικού Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

3.      Μαυρομμάτη Καλλία Μαρία, κλάδου ΠΕ70, Προϊσταμένη του 3/θέσιου Πρότυπου Πειραματικού Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Αναστασιάδου Ελένη, κλάδου ΠΕ16, εκπαιδευτικό του 12/θέσιου Πρότυπου Πειραματικού Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Στην 1η εφορευτική επιτροπή θα ψηφίσουν:

 

α) Η Δ/ντρια Εκπ/σης της Α’ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας

β) Ο Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής

γ) Η Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπ/κών Θεμάτων και οι υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπ/σης και Πολιτιστικών Θεμάτων της Α’ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας

δ) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι αποσπασμένοι για διοικητικό έργο στην                 Α΄ Δ/νση Π.Ε. Αθήνας και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι αποσπασμένοι για Διοικητικό έργο στην  Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής

ε) Οι εκπ/κοί των Πρότυπων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων της  Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας

στ) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στο εξωτερικό.

 

2η Εφορευτική Επιτροπή

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο 76ο Δημ. Σχ. Αθηνών (Κυκλώπων 6, Άνω Πετράλωνα, 2103469237) από την παρακάτω εφορευτική επιτροπή:

 

1.      Παππάς Παντελής, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 76ου Δημ. Σχ. Αθηνών ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Μαυρομάτη Νικόλαο, κλάδου ΠΕ70, εκπαιδευτικό του 76ου Δημ. Σχ. Αθηνών.

2.      Φιλίππου Φωτεινή, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 77ου Δημ. Σχ. Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Σπανέλλη Μαρία Τατιάνα, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 72ου Δημ. Σχ. Αθηνών.

3.      Αδριανή Προκόπη, κλάδου ΠΕ70, εκπαιδευτικός του 66ου Δημ. Σχ. Αθηνών, ως εκπρόσωπος του συλλόγου «ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ», με αναπληρωτή της τον Φίλιππο Κέγκο, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 64ου Δημ. Σχ. Αθηνών.

 

Στην 2η Εφορευτική Επιτροπή θα ψηφίσουν:

 

α. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι της 2ης , 3ης  και 7ης  Εκπαιδευτικής Περιφέρειας.

β. Οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 

49ο Δ.Σ. Αθηνών, 64ο Δ.Σ. Αθηνών, 70ο Δ.Σ. Αθηνών, 71ο Δ.Σ. Αθηνών, 72ο Δ.Σ. Αθηνών, 73ο Δ.Σ. Αθηνών, 74ο Δ.Σ. Αθηνών, 76ο Δ.Σ. Αθηνών, 77ο Δ.Σ. Αθηνών, 81ο Δ.Σ. Αθηνών, 82ο Δ.Σ. Αθηνών, 85ο Δ.Σ. Αθηνών, 87ο Δ.Σ. Αθηνών, 137ο Δ.Σ. Αθηνών, 138ο Δ.Σ. Αθηνών, 149ο Δ.Σ. Αθηνών, και

9ο Νηπ. Αθηνών, 27ο Νηπ. Αθηνών, 46ο Νηπ. Αθηνών, , 47ο Νηπ. Αθηνών, 48ο Νηπ. Αθηνών, 49ο Νηπ. Αθηνών, 50ο Νηπ. Αθηνών, 51ο Νηπ. Αθηνών, 52ο Νηπ. Αθηνών, 53ο Νηπ. Αθηνών, 54ο Νηπ. Αθηνών, 71ο Νηπ. Αθηνών, 84ο Νηπ. Αθηνών, 85ο Νηπ. Αθηνών, 87ο Νηπ. Αθηνών, 96ο Νηπ. Αθηνών

 

3η Εφορευτική Επιτροπή

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο 11ο Δημ. Σχ. Αθηνών (Μ. Κόρακα 44, Κάτω Πατήσια – Άγιος Νικόλαος, 2108319372) από την παρακάτω εφορευτική επιτροπή:

 

1.      Πολυχρονάκης Γρηγόριος, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καισαριανής, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την Σκανδάλη Αναστασία, κλάδου ΠΕ70, Δ/ντρια του 63ου Δημ. Σχ. Αθηνών

2.      Στιμαγκιώτης Αναστάσιος, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 58ου Σχ. Αθηνών ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Καλαντζή Αγγελική, Διευθύντρια του 59ου Δ.Σ. Αθηνών

3.      Ζήσης Χρήστος κλάδου ΠΕ70, εκπαιδευτικός του 52ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, ως εκπρόσωπος του συλλόγου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», χωρίς ορισμό αναπληρωτή.

 

Στην 3η Εφορευτική Επιτροπή θα ψηφίσουν οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 

11ο Δ.Σ. Αθηνών, 31ο Δ.Σ. Αθηνών, 52ο Δ.Σ. Αθηνών, 56ο Δ.Σ. Αθηνών, 57ο Δ.Σ. Αθηνών, 58ο Δ.Σ. Αθηνών, 59ο Δ.Σ. Αθηνών, 60ο Δ.Σ. Αθηνών, 61ο Δ.Σ. Αθηνών, 62ο Δ.Σ. Αθηνών, 63ο Δ.Σ. Αθηνών, 66ο Δ.Σ. Αθηνών, 67ο Δ.Σ. Αθηνών, 69ο Δ.Σ. Αθηνών, 75ο Δ.Σ. Αθηνών, 127ο Δ.Σ. Αθηνών, 128ο Δ.Σ. Αθηνών, 144ο Δ.Σ. Αθηνών, 145ο Δ.Σ. Αθηνών, 162ο Δ.Σ. Αθηνών, 6ο Ειδικό Δ.Σ. Αθηνών και

22ο Νηπ. Αθηνών, 32ο Νηπ. Αθηνών, 39ο Νηπ. Αθηνών, 55ο Νηπ. Αθηνών, 60ο Νηπ. Αθηνών, 61ο Νηπ. Αθηνών, 64ο Νηπ. Αθηνών, 79ο Νηπ. Αθηνών, 83ο Νηπ. Αθηνών, 89ο Νηπ. Αθηνών, 104ο Νηπ. Αθηνών, 105ο Νηπ. Αθηνών, 115ο Νηπ. Αθηνών, 116ο Νηπ. Αθηνών, 117ο Νηπ. Αθηνών, 118ο Νηπ. Αθηνών, 125ο Νηπ. Αθηνών, 130ο Νηπ. Αθηνών, 131ο Νηπ. Αθηνών, 134ο Νηπ. Αθηνών, 140ο Νηπ. Αθηνών, 141ο Νηπ. Αθηνών, 2/θ Νηπ. στο 6ο Ειδικό Δ.Σ. Αθηνών.

       

          4η Εφορευτική Επιτροπή

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο  91ο Δημ. Σχ. Αθηνών (Φιλολάου 163- 116 32 Αθήνα, τηλ. 210 7514129) από την παρακάτω εφορευτική επιτροπή:

 

1.      Μπαλαφούτης Δημήτριος, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 9ου  Δημ. Σχ. Δάφνης ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την Παλαίνη Αγγελική, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του  92ου Δημ. Σχ. Αθηνών.

2.      Στεφανίδης Ιωάννης, Διευθυντής του 91ου Δημ. Σχ. Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Ευσταθίου Νικόλαο, Διευθυντή του 5ου Δημ. Σχ. Δάφνης.

3.      Κατσιάρη Χριστίνα, κλάδου ΠΕ70, εκπαιδευτικός του 9ου Δ.Σ. Δάφνης, ως εκπρόσωπος του συλλόγου «Μακρυγιάννης», με αναπληρώτριά της την Μούτσιου Ιωάννα, κλάδου ΠΕ60, εκπαιδευτικό του 78ου Νηπ. Αθηνών.

 

Στην 4η Εφορευτική Επιτροπή θα ψηφίσουν:

 

α. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι της 4ης,  5ης   16ης  Εκπαιδευτικής Περιφέρειας.

β. Οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 

90ο Δ.Σ. Αθηνών, 96ο Δ.Σ.  Αθηνών, 123ο Δ.Σ. Αθηνών, , 1ο Δ.Σ. Δάφνης, 2ο Δ.Σ. Δάφνης, 4ο Δ.Σ. Δάφνης, 5ο Δ.Σ. Δάφνης, 6ο Δ.Σ. Δάφνης, 7ο  Δ.Σ. Δάφνης, 8ο Δ.Σ. Δάφνης,  9ο Δ.Σ. Δάφνης, Δ.Σ. Αρμενοπαίδων «Κυανούς Σταυρός», και

69ο Νηπ. Αθηνών,70ο Νηπ. Αθηνών, 72ο Νηπ. Αθηνών, 73ο Νηπ. Αθηνών, 78ο Νηπ. Αθηνών, 86ο Νηπ. Αθηνών, 88ο  Νηπ. Αθηνών,103ο Νηπ. Αθηνών,112ο Νηπ. Αθηνών, 114ο Νηπ. Αθηνών,128ο Νηπ. Αθηνών,135ο Νηπ. Αθηνών, 1ο Νηπ. Δάφνης, 2ο Νηπ. Δάφνης ,3ο Νηπ. Δάφνης, 4ο Νηπ. Δάφνης, 5ο Νηπ. Δάφνης, 6ο Νηπ. Δάφνης, 7ο Νηπ. Δάφνης, Νηπ. Αρμενοπαίδων «Κυανούς Σταυρός».

 

       5η Εφορευτική Επιτροπή

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο 91ο Δημ. Σχ. Αθηνών (Φιλολάου 163-116 32 Αθήνα, τηλ.2107514129) από την παρακάτω εφορευτική επιτροπή:

 

1.      Γεωργαλάς Ευάγγελος, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 6ου Δημ. Σχ. Δάφνης, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την Σαράντου Φωτεινή, κλάδου ΠΕ70, εκπαιδευτικό του 6ου Δημ. Σχ. Δάφνης.

2.      Μπουσδούνης Ιωάννης, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 2ου 4/θέσιου Ειδικού Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Ψωμιάδη Γεώργιο, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 1ου 12/θέσιου Ειδικού Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ.

3.      Μπιζούμη Αντωνία, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 8ου Δημ. Σχ. Δάφνης, με αναπληρώτρια της την Πασχαλιώρη Βασιλική, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 1ου Δημ. Σχ. Δάφνης.

 

Στην 5η Εφορευτική Επιτροπή θα ψηφίσουν οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 

1ο Δ.Σ. Αθηνών, 2ο Δ.Σ. Αθηνών, 3ο Δ.Σ. Αθηνών, 4ο Δ.Σ. Αθηνών, 13ο Δ.Σ. Αθηνών, 89ο Δ.Σ. Αθηνών,  91ο Δ.Σ. Αθηνών, 92ο Δ.Σ. Αθηνών, 93ο Δ.Σ. Αθηνών, 94ο Δ.Σ. Αθηνών, 100ο Δ.Σ. Αθηνών, 103ο Δ.Σ. Αθηνών, 117ο Δ.Σ. Αθηνών, 12/θ Ειδ. Δ.Σ. ΕΛΕΠΑΠ, 2ο Ειδ. Δ.Σ. ΕΛΕΠΑΠ και

6ο Νηπ. Αθηνών , 7ο Νηπ. Αθηνών, 8ο Νηπ. Αθηνών, 10ο Νηπ. Αθηνών, 11ο Νηπ. Αθηνών, 43ο Νηπ. Αθηνών, 44ο Νηπ. Αθηνών, 45ο Νηπ. Αθηνών, 56ο Νηπ. Αθηνών, 59ο Νηπ. Αθηνών, 67ο Νηπ. Αθηνών, 68ο Νηπ. Αθηνών, 1ο Νηπ. ΕΛΕΠΑΠ, 2ο Νηπ. ΕΛΕΠΑΠ

 

6η Εφορευτική Επιτροπή

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο 35ο Δημ. Σχ. Aθηνών (Κωλέττη 34, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα, 210 3827803) από την παρακάτω εφορευτική επιτροπή:

 

1.      Φραντζή Αντιόπη, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 70υυ Δημ. Σχ. Αθηνών ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά της την Σταμάτη Ευρυδίκη, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 71ου Δημ. Σχ. Αθηνών.

2.      Κέζα Μαρία, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 74ου Δημ. Σχ. Αθηνών ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Παπαγιαννακοπούλου Κωνσταντία, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 35ου Δημ. Σχ. Αθηνών.

3.      Βουβουσίρα Στεφανία, κλάδου ΠΕ60, Προϊσταμένη του 61ου Νηπ. Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Λουκαρέλη Πέτρο, κλάδου ΠΕ60, εκπαιδευτικό του 130ου Νηπ. Αθηνών.

 

Στην 6η Εφορευτική Επιτροπή θα ψηφίσουν:

 

α. Η Σχολική Σύμβουλος της 11ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας.

β. Οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 

32ο Δ.Σ. Αθηνών, 51ο Δ.Σ. Αθηνών, 54ο Δ.Σ. Αθηνών, 55ο Δ.Σ. Αθηνών, 14ο Δ.Σ. Αθηνών, 35ο Δ.Σ. Αθηνών, 36ο Δ.Σ. Αθηνών, 40ο Δ.Σ. Αθηνών, 41ο Δ.Σ. Αθηνών, 102ο Δ.Σ. Αθηνών, 105ο Δ.Σ. Αθηνών, 111ο Δ.Σ. Αθηνών, 134ο Δ.Σ. Αθηνών, 135ο Δ.Σ. Αθηνών, και

31ο Νηπ. Αθηνών, 34ο Νηπ. Αθηνών, 35ο Νηπ. Αθηνών, 106ο Νηπ. Αθηνών, 5ο Νηπ. Αθηνών, 14ο Νηπ. Αθηνών, 19ο Νηπ. Αθηνών, 21ο Νηπ. Αθηνών, 25ο Νηπ. Αθηνών, 82ο Νηπ. Αθηνών, 94ο Νηπ. Αθηνών, 95ο Νηπ. Αθηνών, 108ο Νηπ. Αθηνών, 111ο Νηπ. Αθηνών, 120ο Νηπ. Αθηνών, 127ο Νηπ. Αθηνών, 138ο Νηπ. Αθηνών.

 

7η Εφορευτική Επιτροπή

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο 17ο Δημ. Σχ. Αθηνών (Πανόρμου 7 & Αμπελακίων, Αμπελόκηποι, 2106465914) από την παρακάτω εφορευτική επιτροπή:

 

1.      Ριζόπουλος Βασίλειος, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 9ου Ειδικού Δημ. Σχ. Αθηνών ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Τζίνο Γεώργιο, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 107ου Δημ. Σχ. Αθηνών.

2.      Ρουμπάνη Ευαγγελία, κλάδου  ΠΕ60, Προϊσταμένη του 15ου Νηπ. Αθηνών ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Μπανάκο Λεωνίδα, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 16ου Δημ. Σχ. Αθηνών

3.      Χριστόπουλος Κλεομένης, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 104ου Δημ. Σχ. Αθηνών ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Κωνσταντοπούλου Δέσποινα, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 106ου Δημ. Σχ. Αθηνών

 

Στην 7η Εφορευτική Επιτροπή θα ψηφίσουν:

 

α. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι της 1ης  Εκπαιδευτικής Περιφέρειας.

β. οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 

 8ο Δ.Σ. Αθηνών, 9ο Δ.Σ. Αθηνών, 10ο Δ.Σ. Αθηνών, 12ο Δ.Σ. Αθηνών, 15ο Δ.Σ. Αθηνών, 16ο Δ.Σ. Αθηνών, 17ο Δ.Σ. Αθηνών, 18ο Δ.Σ. Αθηνών, 104ο Δ.Σ. Αθηνών, 106ο Δ.Σ. Αθηνών, 107ο Δ.Σ. Αθηνών, 9ο Ειδικό Δ.Σ. Αθηνών, Δ.Σ. Νοσοκομείου Παίδων Αγ. Σοφία,  Δ.Σ. Νοσοκομείου Παίδων Αγλ. Κυριακού, και

12ο Νηπ. Αθηνών, 13ο Νηπ. Αθηνών, 15ο Νηπ. Αθηνών, 16ο Νηπ. Αθηνών, 17ο Νηπ. Αθηνών, 18ο Νηπ. Αθηνών, 20ο Νηπ. Αθηνών, 33ο Νηπ. Αθηνών, 40ο Νηπ. Αθηνών, 41ο Νηπ. Αθηνών, 42ο Νηπ. Αθηνών, 57ο Νηπ. Αθηνών, 77ο Νηπ. Αθηνών, 101ο Νηπ. Αθηνών, 102ο Νηπ. Αθηνών, 124ο Νηπ. Αθηνών, 132ο Νηπ. Αθηνών, Νηπ. Νοσοκομείου Παίδων Αγ. Σοφία,  Νηπ. Νοσοκομείου Παίδων Αγλ. Κυριακού.

 

 8η Εφορευτική Επιτροπή

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο 39ο Δημ. Σχ. Αθηνών (Αχαρνών 399, ΄Αγιος Ελευθέριος, τηλ. 210-2013380) από την παρακάτω εφορευτική επιτροπή:

 

1.      Γρίλλιας Ανδρέας, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 112ου Δημ. Σχ. Αθηνών ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Τσιβίκη Νικόλαο, κλάδου ΠΕ70, Δ/ντή του 109ου Δημ. Σχ. Αθηνών.

2.      Εργαζάκης Μανώλης, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 88ου Δημ. Σχ. Αθηνών ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μπαντρά Άννα, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 174ου Δημ. Σχ. Αθηνών.

3.      Μαντικού Σταματία κλάδου ΠΕ60 Προϊσταμένη του 10ου Νηπ. Γαλατσίου, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Ρέστου Μαρία, κλάδου ΠΕ60, Προϊσταμένη του 143ου Νηπ. Αθηνών.

 

Στην 8η Εφορευτική Επιτροπή θα ψηφίσουν:

 

α. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι της 8ης, 9ης και 10ης    Εκπαιδευτικής Περιφέρειας.

β. Οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 

25ο Δ.Σ. Αθηνών, 34ο Δ.Σ. Αθηνών, 46ο Δ.Σ. Αθηνών, 65ο Δ.Σ. Αθηνών, 88ο Δ.Σ. Αθηνών, 101ο Δ.Σ. Αθηνών, 109ο Δ.Σ. Αθηνών, 112ο Δ.Σ. Αθηνών, 113ο Δ.Σ. Αθηνών, 132ο Δ.Σ. Αθηνών, 139ο Δ.Σ. Αθηνών, 142ο Δ.Σ. Αθηνών, 174ο  Δ.Σ. Αθηνών, και

2ο Νηπ. Αθηνών, 3ο Νηπ. Αθηνών, 30ο Νηπ. Αθηνών, 36ο Νηπ. Αθηνών, 38ο Νηπ. Αθηνών, 62ο Νηπ. Αθηνών, 75ο Νηπ. Αθηνών, 81ο Νηπ. Αθηνών, 98ο Νηπ. Αθηνών, 99ο Νηπ. Αθηνών, 100ο Νηπ. Αθηνών, 113ο Νηπ. Αθηνών, 121ο Νηπ. Αθηνών, 133ο Νηπ. Αθηνών, 142ο Νηπ. Αθηνών, 143ο Νηπ. Αθηνών, 144ο Νηπ. Αθηνών, 145ο Νηπ/γείο Αθηνών.

 

9η Εφορευτική Επιτροπή

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο 39ο Δημ. Σχ. Αθηνών, Αχαρνών 399, Αγ. Ελευθέριος, τηλ. 210-2013380 από την παρακάτω εφορευτική επιτροπή:

 

1.      Θεοδοσάκης Δημήτριος κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 4ου Δημ. Σχ. Ν. Φιλαδέλφειας ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια του την Μπασδέκη Αγορίτσα, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 2ου Δημ. Σχ. Ν. Φιλαδέλφειας

2.      Κυριαζόπουλος Ιωάννης, κλάδου ΠΕ70 εκπαιδευτικός του 4ου Δημ. Σχ. Ν. Φιλαδέλφειας ως μέλος, με αναπληρωτή του, την Σταυροπούλου Φωτεινή, Διευθύντρια του 7ου Δημ. Σχ. Ν. Φιλαδέλφειας 

3.      Γκουντουβά Γεωργία, κλάδου ΠΕ60 Προϊσταμένη του 8ου Νηπιαγωγείου Ν. Φιλαδέλφειας, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Κρίνη Χαρίκλεια, κλάδου ΠΕ60, Προϊσταμένη του 1ου Νηπ. Ν. Χαλκηδόνας.

 

Στην 9η Εφορευτική Επιτροπή θα ψηφίσουν οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 

24ο Δ.Σ. Αθηνών, 39ο Δ.Σ. Αθηνών, 44ο Δ.Σ. Αθηνών, 48ο Δ.Σ. Αθηνών, 79ο Δ.Σ. Αθηνών, 129ο Δ.Σ. Αθηνών, 130ο Δ.Σ. Αθηνών, 141ο Δ.Σ. Αθηνών, 152ο Δ.Σ. Αθηνών, 173ο Δ.Σ. Αθηνών, 1ο Δ.Σ. Ν. Χαλκηδόνας, 2ο Δ.Σ. Ν. Χαλκηδόνας, 1ο Δ.Σ. Ν. Φιλαδέλφειας, 2ο Δ.Σ. Ν. Φιλαδέλφειας, 3ο Δ.Σ. Ν. Φιλαδέλφειας, 4ο Δ.Σ. Ν. Φιλαδέλφειας, 5ο Δ.Σ. Ν. Φιλαδέλφειας, 6ο Δ.Σ. Ν. Φιλαδέλφειας, 7ο Δ.Σ. Ν. Φιλαδέλφειας, 8ο Δ.Σ. Ν. Φιλαδέλφειας, και

1ο Νηπ. Αθηνών, 74ο Νηπ. Αθηνών, 97ο Νηπ. Αθηνών, 110ο Νηπ/γείο Αθηνών, 1ο Νηπ/γείο Ν. Χαλ/νας, 2ο Νηπ/γείο Ν. Χαλ/νας,  1ο Νηπ. Ν. Φιλαδέλφειας, 2ο Νηπ. Ν. Φιλαδέλφειας, 3ο Νηπ. Ν. Φιλαδέλφειας, 4ο Νηπ. Ν. Φιλαδέλφειας, 5ο Νηπ. Ν. Φιλαδέλφειας, 6ο Νηπ. Ν. Φιλαδέλφειας, 7ο Νηπ. Ν. Φιλαδέλφειας, 8ο Νηπ. Ν. Φιλαδέλφειας, 9ο Νηπ. Ν. Φιλαδέλφειας.

 

10η Εφορευτική Επιτροπή

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο συγκρότημα των 3ου και 4ου  Δημ. Σχ. Γαλατσίου (Πρωτοπαπαδάκη 8, Γαλάτσι, 11147, 210 2915931) από την παρακάτω εφορευτική επιτροπή:

 

1.      Ματζούρης Στυλιανός, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 45ου Δημ. Σχ. Αθηνών ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την Σκόμπα Μαρία, κλάδου ΠΕ70, δασκάλα του 45ου Δημ. Σχ. Αθήνας.

2.      Χατζηχρυσοστόμου Ευάγγελος, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής  του 26ου Δημ. Σχ. Αθηνών ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Οικονομοπούλου Ελένη , κλάδου  ΠΕ70, Διευθύντρια του 27ου Δημ. Σχ. Αθηνών 

3.      Ζολώτα Βικτωρία, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 22ου Δημ. Σχ. Αθηνών, με αναπληρώτριά της την Καρακούση Ιωάννα, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 172ου Δημ. Σχ. Αθηνών.

 

Στην 10η Εφορευτική Επιτροπή θα ψηφίσουν οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω σχολικών μονάδων:

26ο Δ.Σ. Αθηνών, 27ο Δ.Σ. Αθηνών, 29ο Δ.Σ. Αθηνών, 30ο Δ.Σ. Αθηνών, 33ο Δ.Σ. Αθηνών,  38ο Δ.Σ. Αθηνών, 45ο Δ.Σ. Αθηνών, 1ο Δ.Σ. Γαλατσίου, 2ο Δ.Σ. Γαλατσίου, 3ο Δ.Σ. Γαλατσίου, 4ο Δ.Σ. Γαλατσίου, 5ο Δ.Σ. Γαλατσίου, 7ο Δ.Σ. Γαλατσίου, 9ο Δ.Σ. Γαλατσίου, 11ο Δ.Σ. Γαλατσίου, 12ο Δ.Σ. Γαλατσίου,               16ο Δ.Σ. Γαλατσίου, και

119ο Νηπ. Αθηνών, 122ο Νηπ. Αθηνών, 123ο Νηπ. Αθηνών, 126ο Νηπ. Αθηνών, 129ο Νηπ. Αθηνών, 139ο Νηπ. Αθηνών, 149ο Νηπ. Αθηνών, 1ο Νηπ. Γαλατσίου, 2ο Νηπ. Γαλατσίου, 3ο Νηπ. Γαλατσίου, 4ο Νηπ. Γαλατσίου, 6ο Νηπ. Γαλατσίου, 8ο Νηπ. Γαλατσίου, 9ο Νηπ. Γαλατσίου, 10ο Νηπ. Γαλατσίου, 11ο Νηπ. Γαλατσίου, 12ο Νηπ. Γαλατσίου, 13ο Νηπ. Γαλατσίου, 15ο Νηπ. Γαλατσίου

 

 

 

11η Εφορευτική Επιτροπή

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο συγκρότημα των 3ου και 4ου Δημ. Σχ. Γαλατσίου (Πρωτοπαπαδάκη 8, Γαλάτσι, 11147, 210 2915931) από την παρακάτω εφορευτική επιτροπή:

 

1.      Μπακόπουλος Ιωάννης, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 11ου Δημ. Σχ. Γαλατσίου ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την Βιτζηλαίου Ελισάβετ, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 12ου Δημ. Σχ. Γαλατσίου.

2.      Χαλκιά Ιωάννα, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 21ου Δημ. Σχ. Αθηνών ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Τσιντομηνά Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ70, εκπαιδευτικό του 21ου Δημ. Σχ. Αθηνών

3.      Σάλιαρη Ιωάννα, κλάδου ΠΕ70, εκπ/κος του 20ου Δημ. Σχ. Αθηνών, ως εκπρόσωπος του συλλόγου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, χωρίς ορισμό αναπληρωτή.

 

Στην 11η Εφορευτική Επιτροπή θα ψηφίσουν:

 

α. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι της 6ης, 12ης, 19ης και 20ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας

β. Οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 

4ο Ειδ. Δ.Σ. Αθηνών, 20ο Δ.Σ. Αθηνών, 21ο Δ.Σ. Αθηνών, 22ο Δ.Σ. Αθηνών, 23ο Δ.Σ. Αθηνών, 28ο Δ.Σ. Αθηνών, 50ο Δ.Σ. Αθηνών, 53ο Δ.Σ. Αθηνών, 86ο Δ.Σ. Αθηνών, 99ο Δ.Σ. Αθηνών, 108ο Δ.Σ. Αθηνών, 120ο Δ.Σ. Αθηνών,                 133ο Δ.Σ. Αθηνών, 150ο Δ.Σ. Αθηνών, 165ο Δ.Σ. Αθηνών, 170ο Δ.Σ. Αθηνών, 172ο Δ.Σ. Αθηνών και

4ο Νηπ. Αθηνών, 23ο Νηπ. Αθηνών, 24ο Νηπ. Αθηνών, 26ο Νηπ. Αθηνών, 28ο Νηπ. Αθηνών, 29ο Νηπ. Αθηνών, 37ο Νηπ. Αθηνών, 63ο Νηπ. Αθηνών, 65ο Νηπ. Αθηνών, 66ο Νηπ. Αθηνών, 76ο Νηπ. Αθηνών, 80ο Νηπ. Αθηνών, 90ο Νηπ. Αθηνών, 91ο Νηπ. Αθηνών, 92ο Νηπ. Αθηνών, 93ο Νηπ. Αθηνών, 107ο Νηπ. Αθηνών, 109ο Νηπ. Αθηνών.

 

12η Εφορευτική Επιτροπή

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο 12ο Δημ. Σχ. Ζωγράφου (Μακρυγιάννη 46 & Ιοκάστης, Ζωγράφου, 210-7775791) από την παρακάτω εφορευτική επιτροπή:

1.      Ίκκου Χρυσάνθη, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 8ου Δημ. Σχ. Ζωγράφου ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή της τον Πιτταρά Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 4ου Δημ. Σχ. Ζωγράφου.

2.      Μπαλτά Βασιλική, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 3ου Δημ. Σχ. Ζωγράφου ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Κατσαούνο Γεώργιο, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 2ου Δημ. Σχ. Καισαριανής.

3.      Αλούκου Μαρία, κλάδου ΠΕ60, Προισταμένη του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου ΕΛΕΠΑΠ, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Βελέτη Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 3ου Δημ. Σχ. Υμηττού

 

Στην 12η Εφορευτική Επιτροπή θα ψηφίσουν:

α. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι της 13ης  και 14ης  Εκπαιδευτικής Περιφέρειας.

β. Οι εκπαιδευτικοί όλων των  Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων των    Δήμων Καισαριανής και  Ζωγράφου.

 

13η Εφορευτική Επιτροπή

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο 1ο Δημ. Σχ. Ηλιούπολης (Φλέμινγκ 1, Ηλιούπολη, 2109919550) από την παρακάτω εφορευτική επιτροπή:

 

1.      Γαλατιανού Αναστασία, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 3ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή της τον Στάικο Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ70, εκπαιδευτικό του 3ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης

2.      Γιαννέλος Αχιλλέας κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 15ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μαθιουδάκη Μαρία, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 20ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης

3.      Γαβριήλ Κωνσταντούλα, Διευθύντρια του 9ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Σιγιάννη Χρήστο, κλάδου ΠΕ70, εκπαιδευτικό του 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθήνας.

 

Στην 13η Εφορευτική Επιτροπή θα ψηφίσουν οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 

α. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι της 15ης , 17ης , 18ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας.

β. Η Σχολική Σύμβουλος της 52ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής.

γ. Οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 

1ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 2ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 3ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 4ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 5ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 6ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 7ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 8ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 9ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 10ο Δ.Σ. Ηλιούπολης 11ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 12ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 13ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 15ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 17ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 20ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 21ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, και

1ο Νηπ. Ηλιούπολης, 2ο Νηπ. Ηλιούπολης, 3ο Νηπ. Ηλιούπολης, 4ο Νηπ Ηλιούπολης, 5ο Νηπ. Ηλιούπολης, 6ο Νηπ. Ηλιούπολης, 7ο Νηπ. Ηλιούπολης, 8ο  Νηπ Ηλιούπολης, 9ο Νηπ. Ηλιούπολης, 10ο Νηπ. Ηλιούπολης, 11ο Νηπ Ηλιούπολης, 12ο Νηπ Ηλιούπολης, 13ο Νηπ Ηλιούπολης, 14ο Νηπ  Ηλιούπολης, 15ο Νηπ Ηλιούπολης, 16ο Νηπ Ηλιούπολης, 17ο Νηπ  Ηλιούπολης, 18ο Νηπ Ηλιούπολης, 19ο Νηπ Ηλιούπολης, 20ο Νηπ Ηλιούπολης, 21ο Νηπ Ηλιούπολης, 22ο Νηπ Ηλιούπολης, 23ο Νηπ  Ηλιούπολης, 24ο Νηπ Ηλιούπολης.

 

14η Εφορευτική Επιτροπή

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο 5ο & 11ο Δημ. Σχ. Βύρωνα (Βυζαντίου & Ταταούλων, Βύρωνας, 2107654519, 2107648708) από την παρακάτω εφορευτική επιτροπή:

 

1.      Τζιάβας Αριστείδης, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 8ου Δημ. Σχ. Βύρωνα ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την Επιτρόπου Ουρανία, κλάδου ΠΕ70, εκπαιδευτικό του 8ου Δημ. Σχ. Βύρωνα.

2.      Γιώτης Γεώργιος, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 6ου Δημ. Σχ. Βύρωνα ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Γκόνη Χρήστο, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 2ου Δημ. Σχ. Υμηττού.

3.      Αραβανή Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ70, Δ/ντρια του 9ου Δημ. Σχ. Βύρωνα με αναπληρώτριά της την Πολλάκη Σοφία, εκπαιδευτικό ΠΕ70 του 9ου Δ.Σ. Βύρωνα

 

Στην 14η Εφορευτική Επιτροπή θα ψηφίσουν οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 

1ο Δ.Σ. Βύρωνα, 3ο Δ.Σ. Βύρωνα, 4ο Δ.Σ. Βύρωνα, 5ο Δ.Σ. Βύρωνα, 6ο Δ.Σ. Βύρωνα, 7ο Δ.Σ. Βύρωνα, 8ο Δ.Σ. Βύρωνα, 9ο Δ.Σ. Βύρωνα, 10ο Δ.Σ. Βύρωνα, 11ο Δ.Σ. Βύρωνα, 1ο Δ.Σ. Υμηττού, 2ο Δ.Σ. Υμηττού, 3ο Δ.Σ. Υμηττού, 4ο Δ.Σ. Υμηττού και,

1ο Νηπ. Βύρωνα, 2ο Νηπ. Βύρωνα, 3ο Νηπ. Βύρωνα, 4ο Νηπ. Βύρωνα, 5ο Νηπ. Βύρωνα, 6ο Νηπ. Βύρωνα, 7ο Νηπ. Βύρωνα, 8ο Νηπ. Βύρωνα, 9ο Νηπ. Βύρωνα, 10ο Νηπ. Βύρωνα, 11ο Νηπ. Βύρωνα, 12ο Νηπ. Βύρωνα, 13ο Νηπ. Βύρωνα, 1ο Νηπ. Υμηττού, 2ο Νηπ. Υμηττού, 3ο Νηπ. Υμηττού, 4ο Νηπ. Υμηττού, 5ο Νηπ. Υμηττού.                                                          

 

                                 

 

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Εκπ/σης Αττικής

 

                             Τ.Σ.Υ.

 

                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΓΚΙΝΗΣ

 

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα,   20-10-2014

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

 

 

Κωστούλα Μπαλιώτη