4ωρη διευκολυντική στάση εργασίας και συμμετοχή στην κινητοποίηση Τετάρτη 30/9 για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς σε ΣΜΕΑ

 

Τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης και ειδικά της ειδικής αγωγής, με τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σε βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό, τα προβλήματα μεταφοράς των μαθητών έχουν κάνει εκρηκτική την κατάσταση στο χώροι της ειδικής αγωγής. Για το λόγο αυτό συμμετέχουμε στην κινητοποίηση που έχει εξαγγελθεί για την Τετάρτη 30/9, στις 10.00 π.μ. στο Υπουργείο παιδείας και για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των συναδέλφων μας σε ΣΜΕΑ κηρύσσουμε 4ωρη διευκολυκτική από 10.00-14.00 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος             Η γραμματέας

 

Ρέππα Ντίνα           Γράφου Ματίνα