21/4: Μαζική και δυναμική συγκέντρωση εκπαιδευτικών στο Υπ. Παιδείας-φωτορεπορτάζ

 

 
21/4: Μαζική και δυναμική συγκέντρωση εκπαιδευτικών στο Υπ. Παιδείας-φωτορεπορτάζ
 

 

 

 

 

ANAPL.21.4.1ANAPL.21.4.2ANAPL.21.4.3ANAPL.21.4.4ANAPL.21.4.5ANAPL.21.4.7ANAPL.21.4.8ANAPL.21.4.9ANAPL.21.4.12ANAPL.21.4.14anapl.21.4.15anapl.21.4.16anapl.21.4.17anapl.21.4.18anapl.21.4.19anapl.21.4.21anapl.21.4.22

βίντεο εδώ