18 εικαστικοί εκθέτουν: ζωγραφική-χαρακτική-σχέδιο

18 εικαστικοί εκθέτουν: ζωγραφική-χαρακτική-σχέδιο