173 κενά και 101 υπεραριθμίες στην Α' Αθήνας Δείτε αναλυτικά

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα εδώ