Φαρμακείο κοινωνικής αλληλεγγύης: Κυριακή 6/4, συγκεντρώνουμε φάρμακα

Φαρμακείο κοινωνικής αλληλεγγύης: Κυριακή 6/4, συγκεντρώνουμε φάρμακα