Υπενθύμιση σχετικά με την παρακράτηση της συνδρομής

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνδρομές των μονίμων εκπαιδευτικών που μισθοδοτούνται από την Α’ Διεύθυνση Αθήνας, για τη συνδικαλιστική χρονιά 2013-2014 θα παρακρατηθούν σε δύο δόσεις από τη μισθοδοσία, τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2014.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, με οργανική θέση σε σχολεία του Συλλόγου μας καταβάλλουν ετησίως συνδρομή 30 ευρώ, η οποία παρακρατείται σε δύο δόσεις απευθείας από τη μισθοδοσία τους. Η συνδρομή αυτή είναι 30 ευρώ, από τα οποία τα 24 ευρώ καταβάλλονται στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο (ΔΟΕ) και τα 6 ευρώ καταβάλλονται στο ταμείο του Συλλόγου «Αριστοτέλης».