Τρίτη 4/2, ο σύλλογος συναντά τις διευθύντριες και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων μας

 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολείων του συλλόγου μας, βιώνετε, όπως όλοι οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, την απόπειρα της κυβέρνησης να πληγεί θανάσιμα το δημόσιο σχολείο, να θιγούν αποφασιστικά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και να οδηγηθεί στον επαγγελματικό αφανισμό ο εκπαιδευτικός και τα δικαιώματά του στη μόνιμη, σταθερή κι αξιοπρεπή εργασία. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, η επίθεση εντείνεται με την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση καθώς και με την προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί ο φόβος, οι απειλές και ο κανιβαλισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο σύλλογος μας, υλοποιώντας ομόφωνες αποφάσεις, σας καλεί την Τρίτη 4/2, στις 12.30 μ.μ., στο 39ο-141ο ΔΣ (Τσούντα και Αχαρνών, ΗΣΑΠ Αγ. Ελευθερίου), σε συνάντηση, για να σας ενημερώσει για τα ζητήματα της αξιολόγησης, για τις δράσεις τόσο του συλλόγου και της ΔΟΕ, όσο και του εκπαιδευτικού κινήματος ενάντια της και, κυρίως, την πρόθεσή μας  να χαράξουμε κοινούς δρόμους αντίστασης με όλους τους συναδέλφους, από όποια θέση βρίσκεται ο καθένας.