Σχετικά με το κείμενό τις ΔΟΕ για τις υπογραφές

Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να ανακαλέσει το κείμενο που εξέδωσε με ημερομηνία 20-10-2014 και τίτλο «διευκρίνιση σχετικά με κείμενο υπογραφών». 

Γνωρίζετε ότι υπάρχουν αποφάσεις συλλόγων που προωθούν το συγκεκριμένο κείμενο υπογραφών, ανάμεσα σε αυτούς και ο σύλλογός μας. 

Ο σύλλογός εκπ/κών Π.Ε. «ο Αριστοτέλης» έχει κατ’ επανάληψη αποφασίσει για τη συγκέντρωση υπογραφών αντίστοιχου περιεχομένου: 

α) Στην έκτακτη ΓΣ του, Απρίλιος 2014 

β) στην τακτική ΓΣ, Ιούνιος 2014 και 

γ) σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ του συλλόγου μας στις 14/10. 

Και για τις τρεις αποφάσεις είναι ενήμερο το ΔΣ της ΔΟΕ μια και οι τρεις έχουν αποσταλεί σε όλα τα μέλη του ΔΣ της ΔΟΕ, γεγονός που αποδεικνύεται και με τα αντίστοιχα μέιλ. Επίσης, η παραπάνω πρόταση κατατέθηκε από το σύλλογό μας και από άλλους συλλόγους στην τελευταία ολομέλεια προέδρων

 

Με βάση τα παραπάνω, το κείμενό σας που αναγράφει ότι «είναι παραταξιακή πρωτοβουλία» αποτελεί παραποίηση της πραγματικότητας, και πρωτοφανή συνδικαλιστική πρακτική που αγνοεί τις αποφάσεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων, τα οποία έχουν κατοχυρωμένη θεσμικά δράση και σας καλούμε να διορθώσετε άμεσα. Αιτούμαστε επίσης, να ενημερωθούμε σε ποια συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΟΕ αποφασίστηκε το συγκεκριμένο κείμενο και να μας αποσταλούν τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης.

Για το ΔΣ

Η πρόεδρος                                        Η γραμματέας

    Ρέππα Ντίνα                                          Γράφου Ματίνα