ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: ΣΠΑΜΕ ΤΟ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Συνάδελφοι,

 

Σημερινά  δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπογράφηκε από τον υπουργό  η εγκύκλιος για την διοικητική αξιολόγηση Διευθυντών  Δημοτικών Σχολείων, προϊσταμένων ολιγοθέσιων  Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. Κανείς/ καμιά  από μας δεν πρέπει να νομιμοποιήσει τις διαδικασίες της αξιολόγησης με τη συμμετοχή του με οποιοδήποτε τρόπο.

 

 Η/Ο Προϊστάμενος/η   Νηπιαγωγός καλείται   να συμμορφωθεί  με τις επιταγές μιας επικίνδυνης εκπαιδευτικής πολιτικής που περιλαμβάνει:

 

Λειτουργία μικτών τμημάτων, υπεραριθμία νηπίων ανά τμήμα, γονείς χορηγούς, ιδιώτες χορηγούς, κλειστά ολοήμερα τμήματα, μηδενικούς διορισμούς , μη αναπλήρωσή  των νηπιαγωγών σε περίπτωση ασθένειας, ελλιπή χρηματοδότηση σχολικής μονάδας, ακατάλληλα κτίρια, κάλυψη αναγκών Ειδικής Αγωγής από Νηπιαγωγούς Γενικής Αγωγής, παράλληλες στηρίξεις από ιδιώτες, ανάθεση παράλληλου έργου στις/στους Νηπιαγωγούς (Διοικητικό-Σίτιση-Επιστασία), myschool, , άδειες συναδέλφων, σχολικές επιτροπές, για τα οποία πληρώνεται με 100 ευρώ μεικτά και 70 καθαρά  και για την αποτελεσματικότητα των οποίων θα αξιολογηθεί βαθμολογούμενη/ος.

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

 

 α) Μέχρι 29/10/2014 κάθε Διευθυντής σχολικής μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου (πρώην Σ.Ε.Κ.) και κάθε Προϊστάμενος ολιγοθεσίου δημοτικού ή Προϊστάμενος νηπιαγωγείου καταχωρίζει και επιβεβαιώνει στην πλατφόρμα αξιολόγησης (https://www.iep.edu.gr/evaluation)τα στοιχεία της οικείας σχολικής μονάδας, του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων από τους οποίους προβλέπεται να αξιολογηθούν, σύμφωνα με το Π.Δ. 152/2013.

 

            Μέσα στην ίδια προθεσμία οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταχωρούν στην πλατφόρμα αξιολόγησης και επιβεβαιώνουν τους αξιολογουμένους και αξιολογητές των περιπτώσεων ι΄έως ιθ΄, κ΄ και κα΄ της παρούσης εγκυκλίου, αφού προηγουμένως οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης έχουν ορίσει τους Σχολικούς Συμβούλους – αξιολογητές της περίπτωσης ια’ του άρθρου 4 του Π.Δ. 152/2013.

 

β) Μέχρι 31/10/2014 η Ομάδα εργασίας κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης επιβεβαιώνει στην πλατφόρμα αξιολόγησης το ορθόν όλων των καταχωρήσεων για τους αξιολογουμένους και τους αξιολογητές της οικείας Περιφέρειας.

γ) Από 1/11/2014 έως και 20/11/2014 ο κάθε αξιολογούμενος καταχωρεί στην πλατφόρμα αξιολόγησης εκείνα τα στοιχεία του ατομικού του φακέλου που θεωρεί ότι θα πρέπει να θέσει υπόψη των αξιολογητών του (portfolio).

δ) Από 3/11/2014 έως και 22/12/2014 οι αξιολογητές είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως επικοινωνούν με όσους αξιολογούν και ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με την επικείμενη αξιολόγηση των δευτέρων και

ε) Από 21/11/2014 έως και 31/12/2014 οι αξιολογητές καταχωρούν στην πλατφόρμα αξιολόγησης τις αξιολογήσεις τους.

 

Καλούμε  τους προϊσταμένους/ες Νηπιαγωγείων  να αξιοποιήσουν την απεργία - αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης που έχει κηρύξει η ΔΟΕ και να μην κάνουν καμία από τις ενέργειες που ζητά η νέα εγκύκλιος.

Καλούμε τη ΔΟΕ:

·        να ενεργήσει δυναμικά ΤΩΡΑ  και να   δημιουργήσει τον εφιάλτη του Υπουργείου, που είναι  οι ομαδικές παραιτήσεις Διευθυντών και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων .

·        να καλέσει άμεσα Διευθυντές και Προϊσταμένους / νες Νηπιαγωγείων σε συνέλευση   στο λεκανοπέδιο Αττικής έτσι ώστε να μαζικοποιήσει τις αντιδράσεις.

 

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών ξεκινά τη συγκέντρωση υπογραφών παραιτήσεων  Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και καλεί τους συναδέλφους να απαντήσουν με το μεγάλο  ΟΧΙ   των ημερών μας στην ανταγωνιστικότητα  και να διασώσουν τον παιδαγωγικό σκοπό του Νηπιαγωγείου.