Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής  Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Αττικής

 ...

            

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Τη  Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Α΄ Αθήνας ως εξής:

 

 

Α. Τακτικά μέλη

 1. Xατζημανώλη Δήμητρα, κλ. ΠΕ70,  Δ/ντρια της Δ/νσης ΠΕ Α΄ Αθήνας, ως Πρόεδρος.  
 2. Σαραντάκος Πάνος, κλ. ΠΕ70, Δ/ντής του 145ου Δημ. Σχολείου Αθηνών, ως Αντιπρόεδρος.
 3. Παναγιώτου Γεώργιος, κλ. ΠΕ70, του 94ου Δημ. Σχολείου Αθηνών, ως μέλος.
 4. Καβακλής Λουκάς, κλ. ΠΕ70, του  144ου Δημ. Σχολείου Αθηνών,  ως αιρετό μέλος.
 5. Ρουμπής Παναγιώτης, κλ. ΠΕ70,  του 96ου Δημ. Σχολείου Αθηνών, ως αιρετό μέλος.

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

 1. Παπαδημητρίου Μαρία, κλ.ΠΕ70, Δ/ντρια του  7ου Δημ. Σχολείου  Γαλατσίου.
 2. Παπαϊωάννου Δημήτριος,  κλ. ΠΕ70,  Δ/ντής  του 12ου Δημ. Σχολείου Ηλιούπολης.                                
 3. Πανταζόπουλος Δημήτριος, κλ. ΠΕ70,  Δ/ντής  του 2ου Δημ. Σχολείου Ηλιούπολης.
 4. Κλιάφα Άρτεμις, κλ. ΠΕ70, του  1ου Δημ. Σχολείου Αθηνών, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος. 
 5. Κέγκος Φίλιππος, κλ. ΠΕ70,  Δ/ντής  του  64ου Δημ. Σχολείου Αθηνών, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος. 

 

Εκπρόσωποι ειδικών περιπτώσεων

 

Ι. Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

 

Α. Τακτικά μέλη

 1. Κουρουτός Μιχάλης, κλ. ΠΕ03, του Ιδιωτικού Σχολείου «Λεόντειο Λύκειο Πατησίων».
 2. Χριστόπουλος Γιώργος, κλ. ΠΕ70, του Ιδιωτικού Σχολείου «Μοντεσοριανά Σχολεία».

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

 1. Σαρρής Χρήστος, κλ. ΠΕ4.2, του Ιδιωτικού Σχολείου «Κωστέα-Γείτονα»
 1. Λουγιάκη Άννα, κλ. ΠΕ70, των Εκπαιδευτηρίων «Λεόντειο Πατησίων».

 

Γραμματέας ορίζεται ο Κουρουτάκης Κων/νος, κλ. ΔΕ -Διοικ. που υπηρετεί  στη Δ/νση ΠΕ Α΄ Αθήνας, με αναπληρώτριά του, την Μούνδρου Βασιλική, κλ. ΔΕ- Διοικ. της  Δ/νσης  ΠΕ Α΄ Αθήνας.

 

Η θητεία του Συμβουλίου αρχίζει την 1-1-2015 και λήγει  στις 31-12-2016.

 

 

                                                                            Ο Περιφερειακός Διευθυντής

                                                                          Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής  

                                                                              

                                                                              Τ.Σ.Υ.

                                                                                 Γκίνης Δημήτριος