Στα πλαίσια της συλλογικής μας δέσμευσης, υπογράφουμε οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας το παρακάτω ψήφισμα το οποίο καταθέτουμε στο σωματείο μας

Στα πλαίσια της συλλογικής μας δέσμευσης, υπογράφουμε οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας το παρακάτω ψήφισμα το οποίο καταθέτουμε στο σωματείο μας:

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ …. ΔΣ/Νηπιαγωγείου

 

Οι εκπαιδευτικοί του δημοτικού σχολείου/νηπιαγωγείου συγκεντρωθήκαμε σήμερα, ……….....…….. .…./04/2014, μετά την ανάθεση για υποχρεωτική συμμετοχή μας στις ομάδες εργασίας από το διευθυντή/ντρια του σχολείου μας και δηλώνουμε τα παρακάτω:

Με το πρακτικό μας ….. έχουμε πάρει απόφαση με την οποία δε συγκροτούμε ομάδες εργασίας, την οποία συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε.

 

Η απόφασή μας αυτή δε δηλώνει αδυναμία συγκρότησης των ομάδων αλλά θεωρούμε  πως η αξιολόγηση δεν υπηρετεί την προώθηση των σύγχρονων μορφωτικών, εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών αναγκών των μαθητών και δε στοχεύει στη βελτίωση του συνολικού και πολυδιάστατου έργου των εκπαιδευτικών. Αντιθέτως, μέσω της υποταγής σε αξιολογικούς δείκτες,  διαμορφώνεται ένα σχολείο που οδηγεί στην υποβάθμιση της μόρφωσης των παιδιών, στη συρρίκνωση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του σχολείου, στη χειροτέρευση των εργασιακών και μισθολογικών συνθηκών και εντέλει στην απόλυση  χιλιάδων εκπαιδευτικών. Η εκπαίδευση δε χρειάζεται σχολεία και μαθητές πολλών ταχυτήτων, το δικαίωμα στη μόρφωση  πρέπει να είναι ενιαίο για όλα τα παιδιά.

Με βάση τα παραπάνω δηλώνουμε προς το σωματείο μας ότι οι παρακάτω που υπογράφουμε έχουμε την πρόθεση να αρνηθούμε τη συμμετοχή μας στις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης, στις ομάδες, δε θα συμμετέχουμε στη συγκρότηση και λειτουργία τους, δε θα καταθέσουμε κείμενα αποτίμησης των δεικτών και σχέδια εργασίας, δε θα δεχτούμε στην τάξη αξιολογητές που έχουν στόχο την ατομική μας αξιολόγηση.

Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την άρνηση με μαζικό πανελλαδικό ρεύμα άρνησης και τις στάσεις εργασίας.

Οι υπογράφοντες

 

 

Το σωματείο μας συγκεντρώνει τα ψηφίσματα ανά σχολική μονάδα αλλά και ατομικές υπογραφές από το σύνολο των σχολικών μονάδων.