προβολή ντοκιμαντέρ Catastroika/συζήτηση με την Κ.Κιτίδη και γλέντι του συλλόγου Μάιος 2012

προβολή ντοκιμαντέρ Catastroika/συζήτηση με την Κ.Κιτίδη και γλέντι του συλλόγου Μάιος 2012