Ομάδες υποστήριξης των εκπ/κών σε παιδαγωγικό και συναισθηματικό επίπεδο, για τα μέλη του συλλόγου

Ο σύλλογος μας οργανώνει ομάδες υποστήριξης – εποπτείας για τους εκπαιδευτικούς - μέλη του συλλόγου. Οι ομάδες αυτές θα ξεκινήσουν το Δεκέμβριο, και θα πραγματοποιούνται κάθε 15 μέρες, κάθε Παρασκευή και μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η διάρκεια κάθε συνάντησης θα είναι 2 ώρες.

 

Σκοπός των ομάδων εποπτείας είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικό και συναισθηματικό επίπεδο. Μέσω της ανάλυσης περιστατικών αλλά και την έκφραση και επεξεργασία σκέψεων, αντιλήψεων και συναισθημάτων, οι ομάδες παρέχουν ένα πλαίσιο υποστήριξης, εκπαίδευσης, συζήτησης αλλά και άρσης αδιεξόδων, είτε αυτά αφορούν στη συνεργασία με τους μαθητές είτε στην αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους και συναδέλφισσες στο χώρο του σχολείου. Παράλληλα, μέσω της εποπτείας συχνά αποκαλύπτονται κομμάτια εαυτού ή άλλες δεξιότητες που δεν είναι ιδιαίτερα οικείες αλλά είναι χρήσιμες στο ρόλο του εκπαιδευτικού.

 

Οι συμμετέχοντες στις συγκεκριμένες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις προσωπικές τους ικανότητες, να αλληλεπιδρούν με πιο αποτελεσματικούς τρόπους και να διαχειρίζονται τις επιβαρυντικές ψυχολογικές επιπτώσεις που οφείλονται στην καθημερινή διαχείριση δυσκολιών μέσα στην τάξη αλλά και στην πολυπλοκότητα που εμφανίζεται σε επίπεδο συνεργασίας με γονείς και εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Καθώς οι ομάδες είναι βιωματικές δεν θα υπάρχει δυνατότητα να εντάσσονται άτομα μετά την πρώτη συνάντηση. Επίσης, προϋποθέτουν την δέσμευση των συμμετεχόντων σ’ αυτές σε σταθερή βάση. 

 

Συντονίστριες της ομάδας θα είναι η Δήμητρα Ξενάκη, BSc, συστημική θεραπεύτρια και η Ευαγγελία Δούκα, εκπαιδευτικός, ψυχολόγος και συστημική θεραπεύτρια.

Όποια/ος συνάδελφος ενδιαφέρεται να συμμετέχει, καλείται να δώσει την παρακάτω αίτηση την ημέρα της ΓΣ 26/11 ή να τη στείλει ηλεκτρονικά στο mail συλλόγου.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η .................................................................... δηλώνει ότι θα ήθελε να συμμετέχει στην ομάδα εποπτείας-υποστήριξης που οργανώνει ο σύλλογος «ο Αριστοτέλης».

 

Ο Δηλών/ η Δηλούσα

 

………………………………………………….

Ομάδες υποστήριξης των εκπ/κών σε παιδαγωγικό και συναισθηματικό επίπεδο, για τα μέλη του συλλόγου

επισυναπτόμενο εδώ