Να πληρώνονται κανονικά οι αναπληρωτές ΕΣΠΑ, διαφορετικά συντονίζουμε επισχέσεις εργασίας για να πληρώνονται τα δεδουλευμένα τους (διαβάστε αναλυτική ενημέρωση για τις επισχέσεις)

Οι συνάδελφοι/ισσες μας που εργάζονται ως αναπληρωτές /τριες μέσω ΕΣΠΑ στα ολοήμερα παραμένουν απλήρωτοι/ες, καθώς από τις 20 Δεκέμβρη εντελώς παράνομα δεν καταβάλλεται ο μισθός τους, μολονότι οι ίδιοι/ες συνεχίζουν ανελλιπώς να προσφέρουν το εκπαιδευτικό τους έργο στο δημόσιο σχολείο. Μετά από επικοινωνία του συλλόγου μας με την υπεύθυνη του υπουργείου, ενημερωθήκαμε ότι η πληρωμή του Ιανουαρίου θα γίνει την Τετάρτη-Πέμπτη (19-20/2) χωρίς όμως να μπορεί να εξηγήσει γιατί υπήρξε η καθυστέρηση ούτε να δεσμευτεί για τις πληρωμές των επόμενων μηνών. Γι’ αυτά, μας παρέπεμψε στο Γενικό Γραμματέα του υπουργείου.

Στην Α’ Αθήνας 80 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί βρίσκονται σ’ αυτή τη θέση. Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τα νέα εργασιακά ήθη της καπιταλιστικής κρίσης, καλούνται να επιβιώσουν χωρίς μισθό, πολλές φορές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, με συνέπεια να οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο.

Πού οφείλεται όμως η καθυστέρηση αυτή; Μήπως στην πολιτική επιλογή του υπουργείου τον Οκτώβριο να καλύψει με ΕΣΠΑ και όχι με προσλήψεις κρατικού προϋπολογισμού, θέσεις για τις οποίες όμως, δεν υπήρχε ΕΣΠΑ να τις καλύπτει; Μήπως τρέχει τώρα το υπουργείο να νομιμοποιήσει ότι τοποθέτησε με συμβάσεις ΕΣΠΑ σε θέσεις πάγιων αναγκών; Έτσι, τώρα τα σπασμένα τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι που προσφέρουν κανονική-πλήρη εργασία με ελαστικές σχέσεις δουλείας!

Τη στιγμή που τα στελέχη του ΙΕΠ λαμβάνουν κανονικά τις παχυλές αμοιβές τους για την προώθηση της αυτοαξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί της τάξης που παράγουν καθημερινό εκπαιδευτικό έργο παραμένουν απλήρωτοι/ες. Με αυτό τον τρόπο «αξιολογεί» το υπουργείο τις προτεραιότητές του: χορτάτοι οι αξιολογητές, στην εξαθλίωση οι αξιολογούμενοι.

Αυτό που αποδεικνύεται είναι η προσπάθεια τους για καθιέρωση των ελαστικών και κακοπληρώμενων -ή και απλήρωτων- σχέσεων εργασίας καθώς με τα διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ οδηγούν απλά στην ελαστικοποίηση και απαξίωση της δουλειάς του εκπαιδευτικού, την κατάργηση των μόνιμων διορισμών και του δικαιώματος στην μόνιμη και σταθερή εργασία.

Συναδέλφισσες/ οι

Οι αναπληρωτές με όποια σχέση εργασίας κι αν έχουν προσληφθεί καλύπτουν πάγιες ανάγκες των σχολικών μονάδων. Η διαρκής διεκδίκηση για μετατροπή των συμβάσεων σε μόνιμο διορισμό, η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εκπαιδευτικών θα είναι η απάντηση που θα λάβει το υπουργείο.

Απαιτούμε:

·        Να μετατραπούν οι συμβάσεις ΕΣΠΑ σε κανονικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

·        Το Υπουργείο Παιδείας να καταβάλλει εδώ και τώρα τα δεδουλευμένα

·        Να εξηγήσει με ακρίβεια που οφείλεται η καθυστέρηση

·        Να υπάρξει πολιτική δέσμευση ότι δε θα επαναληφθεί και τους επόμενους μήνες

 

Σε διαφορετική περίπτωση καλούμε:

 

·        τους συλλόγους Π.Ε. να συντονιστούν ώστε να προχωρήσουν οι απλήρωτοι αναπληρωτές ΕΣΠΑ σε επίσχεση εργασίας το μήνα Μάρτιο και να ενημερώσουμε συλλογικά τους γονείς, τους συλλόγους τους και τις ενώσεις τους για το ζήτημα.

 

·        τη ΔΟΕ να καλέσει πανελλαδικά τους αναπληρωτές να προχωρήσουν σε επισχέσεις εργασίας το μήνα Μάρτιο για τα δεδουλευμένα του Φεβρουαρίου και να ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία για να συγκεντρωθούν πανελλαδικά οι αιτήσεις επίσχεσης.

 

·        τους συναδέλφους αναπληρωτές ΕΣΠΑ που είναι απλήρωτοι να επικοινωνήσουν με τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου μας (τα μέλη και τα τηλέφωνά τους υπάρχουν σε όλες τις σχολικές μονάδες του συλλόγου μας καθώς και στο site του σωματείου μας https://www.sylaristotelis.com/) και να δηλώσουν ότι προτίθενται να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας αν χρειαστεί.

Παραθέτουμε χρήσιμες απαντήσεις για την επίσχεση εργασίας

1.      Τι είναι η επίσχεση εργασίας;

Στην περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης δεν καταβάλλει στον εργαζόμενο τον μισθό, κατά τον χρόνο κατά τον οποίο έχει συμφωνηθεί στην μεταξύ τους σύμβαση εργασίας η καταβολή του ή σε περίπτωση έλλειψης ιδιαίτερης συμφωνίας κατά το τέλος κάθε μήνα, καθώς και σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο εργαζόμενος έχει ληξιπρόθεσμη και απαιτητή αξίωση κατά του εργοδότη σχετική με την παροχή της εργασίας του (εκτός από τον μισθό και τις λοιπές αποδοχές, αξίωση για να ληφθούν μέτρα ασφαλείας ή για την προστασία της ζωής και της υγείας του) ο εργαζόμενος δικαιούται να αρνηθεί την εκπλήρωση της δικής του παροχής απέχοντας από την εργασία του, μέχρι ο εργοδότης να εκπληρώσει την δική του υποχρέωση, ασκώντας το απορρέον από τις διατάξεις των άρθρων 325 επ ΑΚ δικαίωμα επισχέσεως της εργασίας. Σ` αυτή την περίπτωση, αναστέλλεται στην πράξη η εργασιακή σχέση, γεγονός το οποίο εμπίπτει στην σφαίρα ευθύνης του εργοδότη, ο οποίος καθίσταται υπερήμερος και ο εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση του περί παροχής εργασίας, δικαιούμενος παράλληλα τις αποδοχές του για το χρονικό διάστημα αποχής του από την εργασία του μέχρι την καθολική εκπλήρωση από τον εργοδότη των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών αξιώσεων που διατηρεί εναντίον του ο εργαζόμενος. Αν ο εργοδότης στο διάστημα αυτό καταγγείλει την σύμβαση εργασίας, λόγω της επίσχεσης λήγει η υπερημερία του και δεν οφείλει αποδοχές για το διάστημα από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και εφεξής.

 

2.      Ποια είναι η διαδικασία;

Η επίσχεση εργασίας είναι ατομική διαδικασία. Χρειάζεται να συμπληρωθεί μια συγκεκριμένη φόρμα να κατατεθεί στη διεύθυνση εργασίας (όχι στο σχολείο), καθιστώντας έτσι τον εργοδότη υπερήμερο. Απλή άρνηση εργασίας δεν αρκεί, γιατί κινδυνεύει να εκληφθεί ως παραίτηση από τη θέση.

Η επίσχεση εργασίας δύναται να ασκηθεί και συλλογικά, υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνονται σε κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος (ήτοι, ληξιπρόθεσμη και απαιτητή αξίωση). Σ' αυτή την περίπτωση, για την αποφυγή της σύγχυσης συλλογικής επίσχεσης εργασίας με την αδέσποτη απεργία συμπληρώνεται από κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά η φόρμα ατομικής επίσχεσης και συρράπτονται η μία πίσω από την άλλη ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο κείμενο (σωρευτική υποβολή).

3.      Ποια είναι τα καθήκοντά των εργαζομένων όταν προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας;

Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η επίσχεση - είναι υπερήμερος ο εργοδότης, δεν πηγαίνει στο σχολείο, χωρίς να χάνει για αυτό το χρονικό διάστημα τα δεδουλευμένα.

4.      Πότε είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στο σχολείο;

Επιστρέφουν στο σχολείο στην περίπτωση που η επίσχεση βγει από τα δικαστήρια καταχρηστική, υπό την έννοια ότι ασκείται κακόπιστα και ενάντια στον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος. Επίσης, επιστρέφουν στο σχολείο αν και όταν καταβληθούν τα δεδουλευμένα μέχρι και του προηγούμενου μήνα.

5.      Υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις από την επίσχεση εργασίας;

Υπάρχει το ενδεχόμενο η επίσχεση εργασίας να βγει καταχρηστική από τα δικαστήρια. Σε αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στο σχολείο. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Δεν τίθεται ζήτημα απόλυσης παρά μόνο στην περίπτωση που ενώ θα πρέπει να επιστρέψουν στο σχολείο (ικανοποίηση των αιτημάτων, καταχρηστική η επίσχεση εργασίας) δεν το κάνουν.

Ο λόγο που ζητάμε, μια εικόνα για το ποιοι συνάδελφοι διατίθενται να προχωρήσουν σε επίσχεση είναι γιατί σίγουρα η μαζικότητα είναι από τους παράγοντες που θα επηρεάσουν το αν η επίσχεση θα βγει καταχρηστική ή όχι. Επειδή, οι συναπτόμενες συμβάσεις είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου δύναται να καταγγελθούν για σπουδαίο λόγο, πλην όμως η επίσχεση εργασίας αποτελεί δικαίωμα του εργαζόμενο και όταν δεν ασκείται καταχρηστικά δεν δύναται να αποτελέσει σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας από πλευράς εργοδότη.

6.      Υπάρχουν άλλες επιπτώσεις σε σχέση με το διορισμό, την προϋπηρεσία, κλπ

Άλλη επίπτωση δεν υπάρχει. Ούτε ότι δε μπορεί να δώσει ΑΣΕΠ - διοριστεί συνάδελφος που έκανε επίσχεση ούτε πετάγεται εκτός πινάκων για την επόμενη χρονιά ούτε του κόβουν μόρια ούτε δεδουλευμένα ούτε ένσημα.

7. Όσοι δεν έχουν κληθεί ακόμα από τις διευθύνσεις να υπογράψουν σύμβαση μπορούν να προχωρήσουν σε επίσχεση;

Στην επίσχεση καταγγέλλεται η πραγματική παροχή εργασίας και όχι η συμβατική. Ως εκ τούτου μπορούν να κάνουν επίσχεση και όσοι δεν έχουν υπογράψει σύμβαση, ενώ δεν μπορούν εργαζόμενοι που ενώ έχουν υπογράψει σύμβαση δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους.

8. Σε επίσχεση εργασίας μπορούν να προχωρήσουν μόνο οι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου;

Όχι μόνο οι πλήρους. Σε επίσχεση εργασίας μπορούν να προχωρήσουν ακόμα και οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου. Ό,τι ισχύει για την πλήρη απασχόληση ισχύει και για τη μερική.

9. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε επίσχεση εργασίας εφόσον η σύμβαση δεν αναγράφει ημερομηνία πληρωμής;

Η σύμβαση δεν αναγράφει ημερομηνία πληρωμής, αναφέρεται όμως σε μηνιαίες αποδοχές. Βεβαίως, αν δεν αναγράφει ημερομηνία πληρωμής, ο μηνιαίος μισθός είναι ληξιπρόθεσμος και απαιτητός κατά τον χρόνο κατά τον οποίο συνηθίζεται να καταβάλλεται στο συγκεκριμένο επάγγελμα ή στη συγκεκριμένη επιχείρηση (π.χ. τέλος μήνα ή κάθε δεκαπενθήμερο). Δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση η αναγραφή του χρόνου καταβολής του μισθού στην σύμβαση εργασίας.

10. Η δήλωση για επίσχεση καλύπτεται από αντίστοιχη δήλωση του συνδικαλιστικού φορέα;

Όχι, η λεγόμενη ομαδική επίσχεση είναι επίσχεση που στηρίζεται σε ισάριθμες δηλώσεις από τους ενδιαφερόμενους μισθωτούς, όπως αναφέρεται παραπάνω.