ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙ O HALIL DEMIR ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

 ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙ O HALIL DEMIR  ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ο ACER ERGUL είναι αναγνωρισμένος πρόσφυγας από το έτος 2001 και μάλιστα με ΟΜΟΦΩΝΗ γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ασύλου του ΠΔ  61/1999. Στην απόφαση αυτή ελήφθη υπ’ όψιν η από 15/3/2001 Βεβαίωση του Ιατρικού Κέντρου Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων, σύμφωνα με την οποία υπήρξε θύμα βασανιστηρίων από τις τουρκικές αρχές.

Τον Μάιο 2013 ανακλήθηκε το προσφυγικό του καθεστώς με την αιτιολογία ότι είχε δηλώσει άλλο όνομα  ενώ το πραγματικό του όνομα είναι Halil Demir. Η απόφαση ανάκλησης του επιδόθηκε ως αγνώστου διαμονής, αφού αναζητήθηκε από τις αρχές σε προηγούμενη διεύθυνσή του, όπου διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για κτίριο ολοσχερώς κατεστραμμένο από πυρκαγιά. Παρ’ όλα αυτά στο φάκελό του υπάρχει έγγραφο (παράβολο δημοσίου), από το έτος 2010, όπου αναγράφεται η τωρινή του διεύθυνση και έχει επισυναφθεί σε αίτησή του για ταξιδιωτικό έγγραφο  καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας του. Οι αρχές δεν τον αναζήτησαν για να του επιδώσουν την απόφαση ανάκλησης στη διεύθυνση αυτή ούτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας ,που είχε δηλώσει ήδη από το 2011. Τα στοιχεία αυτά ήταν στην διάθεση των αρχών μέσα στο φάκελό του που τηρείται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Λόγω της πρακτικής αυτής των αρχών στερήθηκε των νομίμων δικαιωμάτων του να παράσχει εξηγήσεις και τους λόγους, για τους οποίους δεν πρέπει να ανακληθεί το προσφυγικό του καθεστώς καθώς και του δικαιώματός του να ασκήσει εμπρόθεσμα προσφυγή κατά  της  απόφασης ανάκλησης.

Από την προηγούμενη εβδομάδα κρατείται στις Φέρες, λόγω της ανάκλησης του προσφυγικού του καθεστώτος και ήδη του έχει επιδοθεί απόφαση επιστροφής/απέλασης στην Τουρκία και κινδυνεύει άμεσα  να απελαθεί στην Τουρκία.

Ο ανωτέρω ζητεί την προστασία της ελληνικής πολιτείας καθώς στη χώρα του διώκεται και σήμερα για λόγους πολιτικούς.

Η ανάκληση του προσφυγικού καθεστώτος του και η επιστροφή/απέλαση του στην Τουρκία θα τον  εκθέσει στον κίνδυνο να υποστεί εκ νέου βασανιστήρια και απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση κατά παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ.

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ   ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙ Ο HALIL DEMIR ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ