Νέα έκτακτη ΓΣ του συλλόγου Δευτέρα 7/4, 18.30, στο 39ο-141ο ΔΣ (Τσούντα και Αχαρνών, ΗΣΑΠ Αγ. Ελευθερίου) και πρώτες ενέργειες σε περίπτωση ανάθεσης από τον/την διευθυντή/ντρια

Νέα έκτακτη ΓΣ του συλλόγου Δευτέρα 7/4, 18.30, στο 39ο-141ο ΔΣ (Τσούντα και Αχαρνών, ΗΣΑΠ Αγ. Ελευθερίου) και πρώτες ενέργειες σε περίπτωση ανάθεσης από τον/την διευθυντή/ντρια

·        Καλούμε έκτακτη ΓΣ του συλλόγου μας, τη Δευτέρα 7/4, 18.30, στο 39ο-141ο ΔΣ (Τσούντα και Αχαρνών, ΗΣΑΠ Αγ. Ελευθερίου) για την οργάνωση της δράσης μας το επόμενο διάστημα.

·        Πρώτες ενέργειες σε περίπτωση ανάθεσης από τον/την διευθυντή/διευθύντρια

Α) Επισημαίνουμε ότι:

·        Σε περίπτωση που διευθυντής προχωρήσει σε υποχρεωτικές αναθέσεις, αυτό καταγράφεται στο βιβλίο πράξεων του διευθυντή γιατί είναι αποκλειστικά πράξη του διευθυντή ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ. Γι’ αυτό άλλωστε η μόνη υπογραφή που βάζει ο εκπαιδευτικός είναι ότι έλαβε γνώση.

 

·        Μετά την πράξη ανάθεσης του Διευθυντή, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αφού πάρουν αντίγραφο της πράξης, θα πρέπει να συντάξουν έγγραφο, συνολικά ή ο καθένας χωριστά, το οποίο θα καταθέσουν στο Διευθυντή του σχολείου και θα αναφέρει, «Κύριε Διευθυντά (ή Κυρία Διευθύντρια), έλαβα αντίγραφο της υπ' αριθμόν ........... απόφασής σας με την οποία με ορίζετε μέλος ομάδας εργασίας της Α.Ε.Ε., παρά το γεγονός, ότι η παραπάνω αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στο σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει ήδη αποφασίσει επί του θέματος. Με το παρόν έγγραφο σας δηλώνω ότι θεωρώ την εντολή σας παράνομη, ελλείψει αρμοδιότητας, (Σύμφωνα με την από 28-3-2014 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε.)και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου». Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συντάξουν το κείμενο σε δύο αντίτυπα ώστε στο ένα από αυτά να προστεθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου του σχολείου.

·        Στη συνέχεια πραγματοποιείται συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και αποφασίζεται η συνέχιση του μπλοκαρίσματος της λειτουργίας των ομάδων εργασίας. Ο ακριβής τρόπος και οι μορφές καθώς και η καταγραφή της συλλογικής αυτής απόφασης θα συγκεκριμενοποιηθεί στην έκτακτη ΓΣ της Δευτέρας 7/4

 

Ενημερώνουμε ότι με βάση την απόφαση του ΔΣ της ΔΟΕ όσοι διευθυντές προχωρήσουν σε ανάθεση καλούνται από την Ομοσπονδία να αναγράψουν στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή ότι « Έπειτα από την υπ' αριθ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, συντάσσω την παρούσα πράξη με την οποία προχωρώ στη σύσταση ομάδων εργασίας στα πλαίσια της Α.Ε.Ε. Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή αντίκειται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεδομένου ότι το άρθρο 39 παρ.5 του Καθηκοντολογίου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη ρητή διάταξη της ιδίας Υπουργικής απόφασης, η οποία αναθέτει αποκλειστικά και μόνο στο Σύλλογο Διδασκόντων την αρμοδιότητα διενέργειας της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς αναφέρεται σε περιπτώσεις διαφορετικές από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, ενώ παράλληλα ο Σύλλογος έχει ήδη λάβει απόφαση επί του θέματος, πράγμα, που βεβαίως σημαίνει, ότι δεν γεννάται ζήτημα αδυναμίας λήψης απόφασης για οποιονδήποτε λόγο. (Σύμφωνα με την από 28-3-2014 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε.)».

Διαβάστε τη σχετική απόφαση του ΔΣ της ΔΟΕ

 

Στη συνάντηση που πραγματοποίησε το σωματείο μας με τους/τις διευθυντές/ντριες των δημοτικών σχολείων, την Τρίτη 1/4,  2 διευθυντές ανταποκρίθηκαν στην απόφαση της ΓΣ και την πρόταση της ΔΟΕ να κληθούν σε ομαδικές παραιτήσεις που θα τις καταθέσουν στο συνδικάτο προκειμένου να αξιοποιηθεί συνδικαλιστικά και όχι υπηρεσιακά ως συλλογική και μαζική μορφή πολιτικής πίεσης και κατέθεσαν εγγράφως την παραίτησή τους στη διάθεση του συνδικάτου. Στη συζήτηση που ακολούθησε 7 ακόμα διευθυντές/ντριες δήλωσαν ότι συμμετέχουν στην κίνηση αυτή. Καλούνται όλοι οι διευθυντές/ντριες να ανταποκριθούν σε μια τέτοια κίνηση και να το δηλώσουν στο συνδικάτο.

 

Ακολουθεί το κείμενο που κατέθεσαν ενυπόγραφα οι 2 διευθυντές:

Με την παρούσα, μέσω του συλλόγου μου (Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης «ο Αριστοτέλης») θέτω στη διάθεση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας της Ελλάδας (ΔΟΕ) την πρόθεση παραίτησής μου από τη θέση του διευθυντή του …. Σχολείου. Από τη στιγμή που η Πολιτεία επέλεξε την επιβολή και όχι το δημοκρατικό διάλογο σε μείζονος σημασίας θέματα όπως αυτό της αυτοαξιολόγησης και της ατομικής αξιολόγησης, έχω στοιχειώδες καθήκον να βρεθώ δίπλα στους μαθητές μας και τους συναδέλφους μου εκπαιδευτικούς για την προάσπιση και διεύρυνση των δημοκρατικών θεσμών λειτουργίας του δημόσιου σχολείου για όλους.

 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/4 ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 12.00

 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Της ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!