Κυριακή 6 Απριλίου, 10.30 π.μ. ημέρα παιδείας που διοργανώνουν οι σύλλογοι γονέων 58ο-60ο-144ο-145ο Το δημόσιο σχολείο διαλύεται. Οι γονείς το ξέρουμε; Τι κάνουμε;

Κυριακή 6 Απριλίου, 10.30 π.μ. ημέρα παιδείας που διοργανώνουν οι σύλλογοι γονέων 58ο-60ο-144ο-145ο Το δημόσιο σχολείο διαλύεται. Οι γονείς το ξέρουμε; Τι κάνουμε;