Κυριακή 4 Μάη, ΔΕ δουλεύουμε, ΔΕΝ ψωνίζουμε

Κυριακή 4 Μάη, ΔΕ δουλεύουμε, ΔΕΝ ψωνίζουμε

Την Κυριακή με τα παιδιά μας πάμε για βόλτα, παιχνίδι, κουβέντα

Δεν είμαστε ψώνια να πάμε για ψώνια

ΠΟΤΕ δουλειά την Κυριακή