Ημερίδα στο 66ο ΔΣ:"Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση, παιδιά - γονείς - εκπαιδευτικοί"

Ημερίδα στο 66ο ΔΣ:"Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση, παιδιά - γονείς - εκπαιδευτικοί"
Πρόσκληση σε Ημερίδα
"Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση, παιδιά - γονείς - εκπαιδευτικοί"
Η Ομάδα "Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση", σε συνεργασία με το Σχολείο 
Παιχνιδιού, τη Ζωντανή Βιβλιοθήκη και το Σύλλογο Διδασκόντων 66ου Δημοτικού Σχολείου 
Αθηνών, διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση, παιδιά 
- γονείς - εκπαιδευτικοί", την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 στις 16:45, στο 66ο Δημοτικό 
Σχολείο Αθηνών. 
Σκοπός της ημερίδας είναι να ανοίξει γόνιμο διάλογο γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο 
απασχολεί σοβαρά τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Θα έχουμε την ευκαιρία, 
 να ακούσουμε και να παρατηρήσουμε με προσοχή τα σχετικά περιστατικά που 
εμφανίζονται στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, 
 
 να περιγράψουμε τις στάσεις και τις συμπεριφορές που διακρίνουμε μεταξύ των 
παιδιών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, 
 
 να εστιάσουμε στους εκπαιδευτικούς στόχους που σχετίζονται με τις ανάγκες και τα 
δικαιώματα των παιδιών και 
 
 να διατυπώσουμε ερωτήματα που προκύπτουν. 
Με την ευκαιρία αυτή ελπίζουμε ότι ο χώρος της εκπαίδευσης θα αρχίσει να 
ευαισθητοποιείται και θα κινητοποιηθεί γύρω από αυτό το σοβαρό θέμα που μέχρι τώρα 
καλύπτεται από σιωπή και αμηχανία. 
Θα χαρούμε πολύ αν παραβρεθείτε, 
τα μέλη της Ομάδας "Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση" 
 
ιστοσελίδα: www.omofovia.gr 
επικοινωνία: info@omofovia.gr και omofovia@hotmail.com 
Η εκδήλωση στο facebook: https://www.facebook.com/events/467731603358746/