Επιμένουμε! Συλλογικά, μαχητικά, συντονισμένα, ανυποχώρητα! Η Αξιολόγηση δεν θα περάσει! Να δηλώσουν συμμετοχή στην απεργία-αποχή ΤΩΡΑ ακόμα κι αυτοί που μέχρι τώρα συμμετείχαν στις διαδικασίες της αξιολόγησης

 

Για δεύτερη σχολική χρονιά το Υ.ΠΑΙ.Θ. προσπάθησε να επιβάλει την αξιολόγηση στην εκπαίδευση για να γνωρίσει μια δεύτερη χρονιά, ακόμη μεγαλύτερη ήττα. Η ζωντανή εκπαίδευση έδωσε και δίνει το καθημερινό παρόν στο μέτωπο του αγώνα.

 

Απόδειξη της ήττας αυτής είναι η άρνηση των συλλόγων διδασκόντων να συμπράξουν στην αυτοαξιολόγηση, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στα σχολεία να δηλώνει συμμετοχή στην απεργία-αποχή της Δ.Ο.Ε. η άρνηση των προϊσταμένων Νηπιαγωγείων να καταθέσει portfolio και να συμμετέχει στις αξιολογικές συναντήσεις και η αντίστοιχη στάση από ένα πολύ μικρότερο ποσοστό διευθυντών.

 

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η αξιολόγηση έχει απονομιμοποιηθεί πλήρως στη συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών, καταγράφεται με σαφήνεια ως εργαλείο για τη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών (και δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα), την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους, τη μισθολογική τους καθήλωση και τη μεθόδευση χιλιάδων απολύσεων και ταυτόχρονα ανοιχτής αμφισβήτησης της μόρφωσης ως καθολικό κοινωνικό δικαίωμα, του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του σχολείου και προώθησης της λειτουργίας του με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

 

Η μάχη δεν έληξε! Συνεχίζουμε αποφασιστικά  και ανυποχώρητα στην ίδια κατεύθυνση.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΟΕ με νέα εξώδικη δήλωσή της επαναπροκήρυξε την Απεργία – Αποχή από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10) μέχρι την 31-1-2015.

 

Ανανεώνουμε το κάλεσμά μας προς  όλες και όλους  τις/τους συναδέλφισσες/συναδέλφους Δ/ντριες και Δ/ντές Δημοτικών Σχολείων και τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων για αποχή  από κάθε διαδικασία αξιολόγησής τους. Υπάρχει ακόμη καιρός να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους. Κυρίως όμως, να συμβάλουν έστω και τώρα κι αυτοί στη μάχη που το εκπαιδευτικό κίνημα δίνει εδώ και δυο χρόνια με μεγάλη ένταση και αποφασιστικότητα ώστε η οποιαδήποτε κυβέρνηση εκλεγεί να μην μπορεί να την προχωρήσει:

 

·        Όσοι και όσες από τους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένες  κατέθεσαν το ατομικό τους portfolio μπορούν παρόλα αυτά ΤΩΡΑ με έγγραφη δήλωσή τους προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης  να δηλώσουν την άρνησή τους να αξιολογηθούν,  συμμετέχοντας  στο εξής στη απεργία –αποχή της ΔΟΕ.

 

·        ‘Όσοι σύλλογοι διδασκόντων ανάρτησαν στο παρατηρητήριο τις δράσεις τους μπορούν με νέα απόφασή τους να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη απεργία –αποχή της ΔΟΕ και τη μη συμμετοχή τους στο εξής σε καμία από τις διαδικασίες της ΑΕΕ.

 

Το σωματείο μας καλεί τους συλλόγους διδασκόντων καθώς και τους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένες/ους που θα συνταχθούν με τη στάση αυτή, να ενημερώσουν το ΔΣ.

 

Υπάρχει  ακόμη χρόνος να σταθούμε με αξιοπρέπεια και χωρίς προφάσεις και φόβο απέναντι στα δικαιώματά μας. Η συμμετοχή στην απεργία-αποχή αποτελεί και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε απέναντι στην αξιολόγηση- διάλυση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και την κατηγοριοποίηση των σχολείων. 

 

Οι αγώνες που το εκπαιδευτικό κίνημα ανέπτυξε όλο αυτό το διάστημα οδηγούν ουσιαστικά  σε αποτυχία την επιχείρηση εφαρμογής της Αυτοαξιολόγησης – Αξιολόγησης.  Η κλιμάκωσή τους έχει ως στόχο την κατάργηση ολόκληρου του αντιεκπαιδευτικού νομοθετικού  πλαισίου της αξιολόγησης. 

 

 Απαιτούμε:

 

·        Να σταματήσει τώρα κάθε αξιολογική διαδικασία

·        Κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης

·        Κατάργηση του μισθολογίου-φτωχολογίου, πραγματικές αυξήσεις, ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων, με την άμεση κατάργηση της σχετικής μνημονιακής διάταξης που απαγορεύει τις ωριμάνσεις, κατάργηση της σύνδεσης του βαθμού-μισθού με την αξιολόγηση

Με συλλογικότητα, αυτοοργάνωση και μαχητικούς συντονισμένους ανατρεπτικούς αγώνες θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την ανατροπή των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων που προωθεί το κεφάλαιο, η ΕΕ και το ΔΝΤ στην εκπαίδευση και την κοινωνία.

 

Για να έρθουν στο προσκήνιο τα δικαιώματά και οι ανάγκες της εργαζόμενης πλειοψηφίας!

 

Για το ΔΣ

 

Η πρόεδρος                                 Η γραμματέας

Ρέππα Ντίνα                               Γράφου Ματίνα